Västernorrlands län (Län) [sv]

Västernorrlands län (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/6d164c8c-e85b-4f91-8410-61d8ac8f7df9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västernorrlands län
Swedish

Place type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1762 ongoing
--Earliest time
1762
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1810 ongoing
--Earliest time
1810
--Latest time
ongoing
Sverige (Land) [sv] 1720 ongoing

-Was part of at time
Swedish

-Timespan
1720 ongoing
--Earliest time
1720
--Latest time
ongoing
Had part at time
1863 1964

1863 1970

1863 1962

1863 1962

1863 1973

1863 1970

1863 1951

1863 1970

1863 1973

1863 1951

1863 1951

1863 1951

1863 1973

1863 1970

1863 1951

1863 1970

1863 1946

1720 1761

1720 1761

1863 1970

1863 1970

1863 1951

1863 1951

1654 ongoing

1720 1761

1863 1951

1720 1761

1946 ongoing

1863 ongoing

1654 ongoing

1720 1970

1863 1970

1863 1968

1946 1970

1863 1951

1952 1973

1863 1970

1720 1809

1918 ongoing

1947 ongoing

1863 1951

1918 1970

1863 1951

1863 1970

1963 1973

1720 1880

1881 1917

1881 1917

1918 1945

1863 1962

1863 1951

1863 1973

1863 1951

1952 1973

1946 1970

1863 1973

1720 1761

1720 1899

1900 1917

1900 1917

1863 1970

1863 1973

1863 1970

1863 1964

1863 1951

1863 1970

1918 1945

1863 1951

1863 1951

1863 1964

1946 ongoing

1863 ongoing

1863 1951

1863 1951

1863 1973

1946 ongoing

1863 ongoing

1720 1970

1863 1968

1863 1951

1863 1951

1720 1761

1720 1761

1720 1867

1868 1917

1868 1917

1863 ongoing

1863 1970

1863 1951

1863 1970

1863 1962

1863 1951

1863 1966

1863 1973

1863 1951

1863 1951

1918 1945

1863 1973

1918 1970

1863 1970

1971 ongoing

1946 ongoing

1963 ongoing

1907 1937

1863 1951

Riksarkivet NAD: Ref
SE/220000000

-Id
SE/220000000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10774639
-Id
10774639
-System
Riksarkivet NAD: G_unit