Carlsen, Johan Bernhard (1866 - 1938) [no]

Other languages: Carlsen, Johan Bernhard (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:36:24
08/06/2024 03:18:18
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6cf85f27-0cdd-4b9a-8ec1-3f0364b308a3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Carlsen, Johan Bernhard
Norwegian bokmål

First name
Johan Bernhard
Norwegian bokmål

Last name
Carlsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1866

-Time
1866
Death
1938

-Time
1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 25.03.1866 - død 1938
Født i Fredrikstad, d. i Oslo. Sønn av Carl Fredrik og Juliane Brynildsen, g. 6.5.1894 m. (Anna) Caroline Pedersen (Nilsen), datter av Karen og Nils Johan Pedersen, 3 sønner, 3 døtre. Tegner, maler og fotograf. Læretid hos Johan Lund fra 1884, studieopphold i Frankfurt am Main 1887, ansatt hos Rude i 9 år, etablerte 17.1.1893 firmaet "Frøling & Carlsen" sammen med John Frøling, som etter eget ønske uttrådte i 1895 for å starte sin egen forretning. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening i 1894, hadde mange tillitsverv der, og var flere år i Prøvenemnden. hadde Oslo Fotografforenings hederskors, Håndverkerforeningens hederskors og dens orden i sølv og gull. Etter hans død ble firmaet overtatt av sønnen Egil Fredrik Carlsen Fjelle (1895-).

Virkested:
1915 ca: Aurskog
1915 ca: Bjørkelangen
1893-1938: Oslo; Torvet 12 til Torgaten

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:

Norsk fotografisk tidsskrift 15(1926) : 2, s. 20 (60 år)
Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935.
Norsk fotografisk tidsskrift 25(1936) : 3, s. 29 (70 år)
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
353

-Id
353
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005432

-Id
021036005432
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
D9233F1D-8892-4FF1-91FD-01113B6BA505

-Id
D9233F1D-8892-4FF1-91FD-01113B6BA505
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål