Carlsen, Johan Bernhard (1866 - 1938) [no]

Carlsen, Johan Bernhard (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:45
14/05/2022 04:15:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6cf85f27-0cdd-4b9a-8ec1-3f0364b308a3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Carlsen, Johan Bernhard
Norwegian bokmål

First name
Johan Bernhard
Norwegian bokmål

Last name
Carlsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1866

-Time
1866
Death
1938

-Time
1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 25.03.1866 - død 1938
Født i Fredrikstad, d. i Oslo. Sønn av Carl Fredrik og Juliane Brynildsen, g. 6.5.1894 m. (Anna) Caroline Pedersen (Nilsen), datter av Karen og Nils Johan Pedersen, 3 sønner, 3 døtre. Tegner, maler og fotograf. Læretid hos Johan Lund fra 1884, studieopphold i Frankfurt am Main 1887, ansatt hos Rude i 9 år, etablerte 17.1.1893 firmaet "Frøling & Carlsen" sammen med John Frøling, som etter eget ønske uttrådte i 1895 for å starte sin egen forretning. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening i 1894, hadde mange tillitsverv der, og var flere år i Prøvenemnden. hadde Oslo Fotografforenings hederskors, Håndverkerforeningens hederskors og dens orden i sølv og gull. Etter hans død ble firmaet overtatt av sønnen Egil Fredrik Carlsen Fjelle (1895-).

Virkested:
1915 ca: Aurskog
1915 ca: Bjørkelangen
1893-1938: Oslo; Torvet 12 til Torgaten

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:

Norsk fotografisk tidsskrift 15(1926) : 2, s. 20 (60 år)
Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935.
Norsk fotografisk tidsskrift 25(1936) : 3, s. 29 (70 år)
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
353

-Id
353
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005432

-Id
021036005432
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
D9233F1D-8892-4FF1-91FD-01113B6BA505

-Id
D9233F1D-8892-4FF1-91FD-01113B6BA505
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål