Dahlberg, Mauritz (1892 - 1964) [sv]

Dahlberg, Mauritz (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:03
30/05/2020 00:20:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6cd7bd74-625a-4709-8ed0-4663defd4c89 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahlberg, Mauritz
Swedish

First name
Mauritz
Swedish

Last name
Dahlberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
04/03/1892
-Place reference
--Place
Death
-Time
12/09/1964
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: BY 1918, Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.
KTH 1922-1926, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Ritare, senare biträdande arkitekt vid statens järnvägsbyggnader (bl a bangårdsombyggnader i Stockholm och Malmö) 1917-1928.
Egen verksamhet i Stockholm från 1927.

Andra uppdrag: Värderingsman hos AB Kreditbanken och Brandförsäkringsbolaget Hermes.
Värderingsman och byggnadssakkunnig vid Folksam.

Medlemskap: STF från 1935, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Mindre handbok över uppförandet av villabyggnader, 1924.
Byggmästaren 1939:31 sid 384, Ostermans, Bilutställning - bilservice.

Verk ett urval:
Tryckeribyggnad, Luntmakaregatan 39-45 för Bonnierhuset (Sveavägen 54-58), Stockholm 1927-1929.
Grosshandlaren Joh. Josephsons hus, Saltmätargatan 24 - Sveavägen 63 - Kungstensgatan 39, 41, Stockholm 1929.
Påhlmans handelsinstitut, Sveavägen 82-88, Stockholm 1930.
Hyreshus, Rådmansgatan 48 och 50 - Luntmakargatan 60-64, Stockholm 1931-1932.
Hyreshus, Gambrinusgatan 5, Stockholm 1931-1932.
Birger Jarlsgatan 18, Stockholm, ombyggnad, utställningshall mm samt nybyggnad Grevturegatan 3-5 för Ostermans marmorhallar 1938-1939, tillsammans med H Egler.
Lindvallsgatan 12 - Bergsunds Strand 15, Stockholm 1939-1942, tillsammans med H Egler.
Stora Nygatan 39, Stockholm 1948.
Förenade läderfabrikernas byggnader i Malmö, Hälsingborg och Saxtorp.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 965.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
273

-Id
273
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076035

-Id
011034076035
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish