Tveit, Espen (1945 - ?) [no]

Other languages: Tveit, Espen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:02:51
25/05/2024 02:28:13
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6c6f3154-088a-4b54-8508-a1b50943f10a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tveit, Espen
Norwegian bokmål

First name
Espen
Norwegian bokmål

Last name
Tveit
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1945

-Time
1945
Death
?

-Time
?
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 21.06.1945. Medlem av gruppen Phototeam og Forbundet Frie Fotografer. Tveit deltok på Fotografisk vårutstilling 1976 og 1978, hadde separatutstilling i Fredriksted i 1978 og og deltok på Høstutstillingen 1979. Han åpnet 9. januar 1980 utstilling i Preus Fotomuseum i Horten. I 1987-88 fotograferte Espen Tveit nesten alle arbeidsplasser på Mysen. Statens vikarstipend for kunstnere gjorde det mulig for ham å ta seg fri i to måneder fra sin lærerstilling på Mysen skole. Tveit har med årene oppnådd anerkjennelse som kunstnerisk fotograf, og har hatt en rekke utstillinger, blant annet i Sverige. Han har utgitt flere bøker.

Virkested:
1974 ca-0000: Mysen

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Fotografi 11(1978) : 2, s. 60-61
Fotografi 13(1980) : 1, s. 4-5
Fotografi 13(1980) : 3, s. 10
Fotografi 18(1985) : 6, s. 25-29
Indre Smålenenes Avis 21.09.1987
Øvre Smålenene 22.09.1987
Norske fotosamlinger, 1989
Fotograf 39(2006) : 5, s. 8-15
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2893

-Id
2893
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009102

-Id
021036009102
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
7059ED59-DABF-4B80-905D-8535E37D371C

-Id
7059ED59-DABF-4B80-905D-8535E37D371C
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål