Educational-psychological service Place holder

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (norwegian bokmål), Pedagogisk-psykologisk teneste (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:10
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/pedagogisk-psykologisk-tjeneste
Label
Educational-psychological service
English

Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Norwegian bokmål

Pedagogisk-psykologisk teneste
Norwegian nynorsk

Not used label
Audiopedagog
Norwegian nynorsk

Audiopedagog
Norwegian bokmål

Logoped
Norwegian nynorsk

Logoped
Norwegian bokmål

PP-teneste
Norwegian nynorsk

PP-tjeneste
Norwegian bokmål

PPT
Norwegian bokmål

PPT
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Adult education
English

English

     Kindergartens
English


Note
**
Norwegian bokmål

Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Norwegian nynorsk