Norland, Selmer Malvin (1875 - 1931) [no]

Norland, Selmer Malvin (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2022 13:13:20
01/10/2022 01:42:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6c2813c8-103b-473c-bc2c-7b9553dd1b39 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norland, Selmer Malvin
Norwegian bokmål

First name
Selmer Malvin
Norwegian bokmål

Last name
Norland
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
02/07/1875

-Time
02/07/1875
Death
27/12/1931

-Time
27/12/1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 02.07.1875. Eldste sønn av fotograf Børre N. og Guriana Blom, gift med Ellen Kristine Talle (1873-1917). Kjøpte ca. l900 P. Christiansens fotograffirma i Bergen (etablert før 1875), og drev dette stort med mange medarbeidere. I 1904 ble svogeren Otto Talle medinnehaver, overtok firmaet alene i 1908 og fortsatte det med firmabetegnelsen "Fotograf Norland". Han averterte i Hordaland Folkeblad 26.11.1910 at Fotograf Norland var "den største, billigste og uden Sammenligning den BEDSTE fotograf i Bergen". Firmaet averterte også med "Sølvmedalje i Skien 1891", noe som ser litt underlig ut. Muligens har Norland fått medaljen da han arbeidet sammen med faren, før han begynte for seg selv, men i 1891 var han bare 16 år, så det er vel mere sannsynlig at det var faren som i sin tid fikk den. 19.10.1908 startet Norland sammen med Einar Aulie (og sannsynligvis Kristian Talle) kinoen A/S Verdenstheateret i Bergen. I 1916 kjøpte han av Hulda Szacinski det firmaet som L. Szacinski hadde startet i Christiania i 1869 og som hun hadde drevet videre etter mannens død i 1894. Startet så firmaet "Selmer Norland & Co." m. adr. Torvet 11 (Elephantapotheket), senere Carl Johans Gade 20, og drev dette stort og effektivt med 10-15 ansatte, bl.a. utlærte friserdamer. I 1912 hadde han sammen med Samson Brathole overtatt det firmaet i Arendal som var grunnlagt av Anders Dedekam i begynnelsen av 1860-årene, overtatt av H. P. Nielsen i 1865 og av sønnen Charles N. i 1892. I 1923 overlot han dette til Fred Schønberg, som igjen overlot det til Kjell Lund Hvoslef i 1949. Han hadde også firma i Skien, men det er usikkert når det ble startet. Det ble imidlertid bestyrt av Ola Brøndelsbo 1914-24. Det hersker usikkerhet om hvem som overtok firmaet i Oslo.

Virkested:
1898 -0000: Bergen; Store Markeveien 14
1912-1923: Arendal
1916-0000: Oslo
0000-1914: Skien

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
-Specification
Anställd hos
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2161

-Id
2161
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007939

-Id
021036007939
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F1CFC717-19E1-47C0-AF0E-889842B2FA57

-Id
F1CFC717-19E1-47C0-AF0E-889842B2FA57
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål