Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
24/06/2015 16:04:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6be2cfe9-86f9-4fa6-9d4a-e1d1d3307357 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ZARITZA
Swedish

Alternative name
LILECA III
Swedish

Technical description
Typ: Laurinkryssare
Byggd: 1963 på Thore Larssons Båtbyggeri, Kungsviken, Orust
Material: Mahogny
Rigg: Masthead, sloop
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Zaritza är långkölad konstruktion. Byggd på Larssons Båtbyggeri i Kungsviken på Orust, under åren 1962-63.
Underhållet har skötts på medvetet och föredömligt sätt. De reparationer som varit nödvändiga har utförts på ett materialtroget sätt. Utöver det goda skicket är Zariza väldokumenterad.

Swedish

Measurement
Lengde: 10,93 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
10,93
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Bredde: 2,90 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
2,90
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
-Constructed by
Launched
1963 Kungsviken (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
1963
-Place reference
Kungsviken (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Heritage designation
Kulturmärkt av Statens Maritima Museer 2015

-Designation
Kulturmärkt av Statens Maritima Museer 2015
Swedish
DigitaltMuseum
021176011670
-Id
021176011670
-System
DigitaltMuseum