GUSTAF WASA (1876 SENR) [sv]

GUSTAF WASA (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Passagerarfartyg [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:10
03/06/2023 00:44:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6bc6aa83-301a-4793-ae21-e2b69f958c64 | RDF/XML | JSON-LD
Name
GUSTAF WASA
Swedish

Description
Passagerarfartyg
Swedish

Technical description
Skrovmaterial: Järn
Tidigare maskintyp: Ångmaskin
Nuvarande maskintyp: Volvo Penta TMD 100, installerad 1987. 238 Hkr
Förbyggnader rep: 1897 två compoundmaskiner, 1914 skrovet, 1958 dieselmaskiner
Ursprunglig funktion: Passagerarfartyg
Nuvarande funktion: Passagerarfartyg
Ursprunglig typ: Ångfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1876
Swedish

Home port
, , Leksand [sv] 2004 2014
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
, , Leksand [sv]

--Place (text)
Leksand
Swedish
-Timespan
2004 2014

--Earliest time
2004
--Latest time
2014
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Signal letters
SENR
Code
SENR
History

Gustaf Wasa byggdes 1876 på Stora Varvet (Lindbergs mekaniska verkstad) i Stockholm. Kai Agerskov ritade båten och William Lindberg var konstruktör.

Fartyget transporterades i delar på järnväg till Borlänge, sedan med hästfora till Tunsta i Insjön där hon nitades ihop och sjösattes. Hon var försedd med en skotsk panna, två ångmaskiner och dubbla propellrar. Gustaf Wasa byggdes för passagerarfart och godstrafik från Grästa i Dalälven, nedströms insjön och Orsa. Efter järnvägens tillkomst blev det främst passagerarfart.

1897 byttes maskinerna och 1914 förändrades skrovet och överbyggnaden. Ångmaskinen plockades ur 1958 och ersattes av dieselmaskiner. Då byggdes också fartyget om i 60-talsstil med ny överbyggnad. 1982 brann Gustaf Wasa, men byggdes sedan upp igen med nya överbyggnader i aluminium och inredning i äldre stil. Exteriören är starkt inspirerad av fartygets sista år som ångdriven enligt ombyggnad på 1930-talet. Nya maskiner 1987

2014 går Gustaf Wasa i tidtabellsbunden trafik under sommarhalvåret på Siljan.

K-märkt av Sjöhistoriska museet som värdefull 2002.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 29,9 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
29,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Bredde [no]: 5,32 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,32
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Djupgående [sv]: 2,24 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,24
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Tonnasje [no]: 55 nettoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
55
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Tonnasje [no]: 170 bruttoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
170
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Constructed by
Built
1876 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Timespan
1876

--Earliest time
1876
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Launched
1876 , , Stockholm [sv] Södra Varvet (Varv) [sv]

-Time
1876
-Place reference
, , Stockholm [sv]

--Place (text)
Stockholm
Swedish
-Shipyard
Skeppsregistret vid SMM
58

-Id
58
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010317
-Id
021176010317
-System
DigitaltMuseum