Horneman, Hans Henrik (1878 - 1945) [no]

Other languages: Horneman, Hans Henrik (norwegian bokmål)

Afrikaregisteret: Nordiske personer i Afrika under kolonitiden (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Norsk geolog og bergingeniør, utdannet fra Universitetet i Oslo, som fra 1907 arbeidet i Fristaten Kongo (EIC) og senere i Belgisk Kongo. [no]
Life role
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
fellespost@marmuseum.no [no]
License
Navngivelse (CC BY) [no] applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/02/2023 16:09:46
02/03/2024 05:16:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6bb020a2-6cc7-4fb3-b746-ba7cf70125b6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Horneman, Hans Henrik
Norwegian bokmål

First name
Hans
Norwegian bokmål

Middle name
Henrik
Norwegian bokmål

Last name
Horneman
Norwegian bokmål

Title
Bergingeniør, geolog, cand. mineral, gruvebestyrer

-Title
Bergingeniør, geolog, cand. mineral, gruvebestyrer
Norwegian bokmål
Description
Norsk geolog og bergingeniør, utdannet fra Universitetet i Oslo, som fra 1907 arbeidet i Fristaten Kongo (EIC) og senere i Belgisk Kongo.
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Birth
19/02/1878 Älvkarleby (Kommun) [sv], , ,

-Time
19/02/1878
-Place reference
--Place
Death
28/01/1945

-Time
28/01/1945
Life role
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Norsk geolog og bergingeniør, utdannet fra Universitetet i Oslo, som fra 1907 arbeidet i Fristaten Kongo (EIC) og senere i Belgisk Kongo. Før Kongo deltok Horneman, som geolog, på en ekspedisjon til Svalbard i 1906 under ledelse av Gunnar Isachsen. Utforskningen av Svalbard-øyene var grunnleggende for kravene om norsk suverenitet over Svalbard i årene frem mot 1920. Horneman arbeidet totalt 17 år med geologiske undersøkelser i tropiske strøk. I 1907 ble han ansatt som sjef for kobbergruvene i Bamanga, nordøst for Stanleyville (Kisangani) i Kongo, der han arbeidet til 1911. Han fikk mye oppmerksomhet i Skottland etter funn av oljeskifer i denne regionen av Kongo og studerte deretter teknologien omkring å utnytte naturressursen, det man i dag kaller «fracking». Senere, i årene 1911-1914 deltok Horneman på en ekspedisjon, som søkte etter gullforekomster i Kongo. Denne gang arbeidet han sammen med den norske bergingeniøren Vilhelm Koren. I årene 1915-1922 arbeidet Horneman i Indonesia. Fra 1928 til 1931 arbeidet han igjen i Kongo for å studere oljeskifer. Etter utenlandsårene arbeidet han for Norges geologiske undersøkelser. Hans Henrik Horneman skal ikke forveksles med hans yngre bror geologen Christian Henrik (Hendrik) Schwamkrug Horneman, som også arbeidet i Indonesia og i Kongo i 1920-årene.

Norwegian bokmål

-Specification
bror
Norwegian bokmål
Isachsen, Gunnar (1868 - 1939) [no] Kollegaer på Svalbard-ekspedisjon 1906

-Other actor
-Specification
Kollegaer på Svalbard-ekspedisjon 1906
Norwegian bokmål
Koller, Alfred (1878 - 1951) [no] Kollegaer på Svalbard-ekspedisjon i 1906

-Other actor
-Specification
Kollegaer på Svalbard-ekspedisjon i 1906
Norwegian bokmål
Koren, Vilhelm (1877 - 1948) [no] arbeidet sammen i Kongo

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
arbeidet sammen i Kongo
Norwegian bokmål
-Other actor
-Specification
medlem
Norwegian bokmål
Staxrud, Arve (1881 - 1933) [no] Kollegaer på Svalbard-ekspedisjon i 1906

-Other actor
-Specification
Kollegaer på Svalbard-ekspedisjon i 1906
Norwegian bokmål
Activity
Democratic Republic of the Congo (Country), Fristaten Kongo, Belgisk Kongo [no], ,

-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country), Fristaten Kongo, Belgisk Kongo [no], ,
-Place reference
Reference
Bugge, Carl. udatert. «Hans Henrik Horneman, minnetale». Norsk geologisk tidsskrift, nr. 26: 153–57.
Norwegian bokmål

Godøy, Bjørn. 2010. Solskinn og død. Nordmenn i Kong Leopolds Kongo. Oslo: Spartacus
Norwegian bokmål

Krog Steffens, Haagen. 1915. «Hans Henrik Horneman». I Norske slægter 1915, 98. København: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag.
Norwegian bokmål

Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen, Oslo, Norske Kongoveteraners Arkiv: Ms. Fol 2590 NKF arkiv, meddelelser 1947-60, meddelelser 4/1953
Norwegian bokmål

Nilsen, Vilhelm D. 2002. «Vilhelm Korens historie». I Nordmenn i Afrika. Afrikanere i Norge., redigert av Kirsten Alsaker Kjerland og Anne K. Bang, 81–90. Bergen: Vigmostad & Bjørke.
Norwegian bokmål

Tygesen, Peter, og Espen Wæhle. 2007. Kongospor: Norden i Kongo, Kongo i Norden. Oslo: Universitetets Kulturhistoriske Museer.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Minnetale om Horneman
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

-Text
Oppføring på slektssider
Norwegian bokmål
-Text
Om Hornemans deltagelse i en 1906-ekspedisjon som kartla Svalbard
Norwegian bokmål
-Text
Om Horneman-slekten på Wikipedia
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038482626
-Id
021038482626
-System
DigitaltMuseum