Horneman, Hans Henrik (1878 - 1945) [no]

Horneman, Hans Henrik (norwegian bokmål)

Afrikaregisteret (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Norsk geolog og bergingeniør, utdannet fra Universitetet i Oslo, som fra 1907 arbeidet i Fristaten Kongo (EIC) og senere i Belgisk Kongo. [no]
Life role
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
espen.waehle@marmuseum.no [no]
License
Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (CC BY-NC-SA) [no] applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/01/2020 14:34:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6bb020a2-6cc7-4fb3-b746-ba7cf70125b6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Horneman, Hans Henrik
Norwegian bokmål

First name
Hans
Norwegian bokmål

Middle name
Henrik
Norwegian bokmål

Last name
Horneman
Norwegian bokmål

Title
Bergingeniør, geolog

-Title
Bergingeniør, geolog
Norwegian bokmål
Description
Norsk geolog og bergingeniør, utdannet fra Universitetet i Oslo, som fra 1907 arbeidet i Fristaten Kongo (EIC) og senere i Belgisk Kongo.
Norwegian bokmål

Birth
-Time
19/02/1878
-Place reference
--Place
Death
28/01/1945

-Time
28/01/1945
Life role
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Norsk geolog og bergingeniør, utdannet fra Universitetet i Oslo, som fra 1907 arbeidet i Fristaten Kongo (EIC) og senere i Belgisk Kongo. Horneman arbeidet totalt 17 år med geologiske undersøkelser i tropiske strøk. I 1906 deltok Horneman i Isachsen-ekspedisjonen til Svalbard. I 1907 ble han ansatt som sjef for kobbergruvene i Bamanga, nordøst for Stanleyville (Kisangani) i Kongo, der han arbeidet til 1911. Han fikk mye oppmerksomhet i Skottland etter funn av oljeskifer i denne regionen av Kongo og studerte deretter teknologien omkring å utnytte naturressursen, det man i dag kaller «fracking». Senere, i årene 1911-1914 deltok Horneman på en ekspedisjon, som søkte etter gullforekomster i Kongo. Denne gang arbeidet han sammen med den norske bergingeniøren Vilhelm Koren. I årene 1915-1922 arbeidet Horneman i Indonesia. Fra 1928 til 1931 arbeidet han igjen i Kongo for å studere oljeskifer. Etter utenlandsårene arbeidet han for Norges geologiske undersøkelser. Hans Henrik Horneman skal ikke forveksles med hans yngre bror geologen Christian Henrik (Hendrik) Schwamkrug Horneman, som også arbeidet i Indonesia og i Kongo i 1920-årene.

Norwegian bokmål

-Specification
bror
Norwegian bokmål
Koren, Vilhelm (1877 - 1948) [no] arbeidet sammen i Kongo

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
arbeidet sammen i Kongo
Norwegian bokmål
-Other actor
-Specification
medlem
Norwegian bokmål
Activity
Democratic Republic of the Congo (Country) Fristaten Kongo, Belgisk Kongo

-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country) Fristaten Kongo, Belgisk Kongo
--Specified
Fristaten Kongo, Belgisk Kongo
Norwegian bokmål
-Place reference
--Place
Reference
Bugge, Carl. udatert. «Hans Henrik Horneman, minnetale». Norsk geologisk tidsskrift, nr. 26: 153–57.
Norwegian bokmål

Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen, Oslo, Norske Kongoveteraners Arkiv: Ms. Fol 2590 NKF arkiv, meddelelser 1947-60, meddelelser 4/1953
Norwegian bokmål

Nilsen, Vilhelm D. 2002. «Vilhelm Korens historie». I Nordmenn i Afrika. Afrikanere i Norge., redigert av Kirsten Alsaker Kjerland og Anne K. Bang, 81–90. Bergen: Vigmostad & Bjørke.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Minnetale om Horneman
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål
-Text
Oppføring på slektssider
Norwegian bokmål