Rydholm, Svante Leonard (1821 - 1885) [sv]

Other languages: Rydholm, Svante Leonard (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Description
Sven (Svante) Leonard Rydholm, född 27 januari 1821 i Gärdhems socken, död 21 april 1885 i Uddevalla, var en svensk fotograf, målare och tecknare. [sv]
Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/03/2024 10:43:09
25/05/2024 05:22:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6b7cd9df-874b-4bc7-b39d-ee1a4e87a3ab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rydholm, Svante Leonard
Swedish

First name
Svante Leonard
Swedish

Last name
Rydholm
Swedish

Description
Sven (Svante) Leonard Rydholm, född 27 januari 1821 i Gärdhems socken, död 21 april 1885 i Uddevalla, var en svensk fotograf, målare och tecknare.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
27/01/1821

-Time
27/01/1821
Death
21/04/1885

-Time
21/04/1885
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Sven (Svante) Leonard Rydholm, född 27 januari 1821 i Gärdhems socken, död 21 april 1885 i Uddevalla, var en svensk fotograf, målare och tecknare.
Under sin tid som hovmålare i Moskva under 1850-talet utbildade sig Rydholm även till fotograf. Åter i Sverige 1859 öppnade han fotoateljé i Göteborg och drev en tid parallellt fotorörelse i födelsestaden Uddevalla. Sensommaren 1861 inflyttade han till Linköping och etablerade sig som fotograf med ateljé i änkefru Dahlmans trädgård. Han blev därmed stadens andra fasta fotograf. Vidare drev han verksamheten från Kungsgatan 5 för att senare flytta den till Ågatan 35. Han var framgångsrikt verksam i Linköping tills ett slaganfall 1882 omintetgjorde fortsatt arbete. Året därpå flyttade han till Uddevalla och där avled han 1885 i sviterna av hjärnblödning.

Swedish

Sibling of
-Other actor
-Specification
släkt
Swedish
-Organization/collection
Nationalmuseum (SE), Museum+
15687

-Id
15687
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036378314
-Id
021036378314
-System
DigitaltMuseum