Knudsen, Knud (1832 - 1915) [no]

Knudsen, Knud (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/09/2022 07:11:04
09/12/2023 00:12:12
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6b72a865-cd02-42a9-a365-99becf21462c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Knudsen, Knud
Norwegian bokmål

First name
Knud
Norwegian bokmål

Last name
Knudsen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1832

-Time
1832
Death
1915

-Time
1915
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 03.01.1832 - død 21.05.1915
Født på gården Bustetun i Odda, død i Bergen. Sønn av Knut Knutsen Bustetun (1794-1874) og Anna Nilsdtr. Rabba. Ugift. Fruktdyrker og fotograf. Hadde sannsynligvis lært fotografering hos M. Selmer i Bergen i slutten av 1850-årene. Etter studietur i Tyskland for å lære fruktdyrking i begynnelsen av 1860-årene, men hvor han også fotograferte meget, startet han sitt atelier i Bergen i 1864 i "Herr Barbeer Langes Eiendom i Strandgaden". Han fotograferte både portretter og landskapsbilder, men spesialiserte seg temmelig snart på det siste, og reiste rundt og fotograferte i mesteparten av Norge. Hans praktfulle landskaps- og folkelivsbilder ble en glimrende turistvare. Han deltok med bilder på Verdensutstillingen i Filadelfia i 1875. I 1886 flyttet firmaet til Torvalmenning 35 (adressen ble senere forandret til Ole Bulls Plass 10) i eget hus. Søstersønnen Knut Digernæs var begynt hos ham i 1884, og han ble den daglige leder av firmaet fra 1887. I 1898 overtok han det, men Knudsen fortsatte å fotografere. Ved siden av å drive vanlig fotografering begynte de med stereoskop- og brevkortforlag, og hadde meget stor omsetning. Deltok på Bergensutstillingen i 1898. Fra 1920 ble Einar Jensen medeier i firmaet, men gikk ut av det i 1936, og Finn Pettersen ble ansatt som disponent. Han var begynt der i 1929 og overtok firmaet alene i 1949, 30.6.1974 la han ned firmaets ateliervirksomhet, som da hadde vart sammenhengende i 110 år, og driver idag bare fotohandel. Praktisk talt hele negativsamlingen fra 1860-årene av var intakt, og hele firmaets arkiv ble våren 1975 kjøpt av UBBs. Foruten de gamle glassplatene fra Knudsens hånd, oppbevart i spesialbygde skap, inneholder samlingen også originalkopier til en lang rekke av disse, brevkort, stereoskopbilder, portrettnegativer 1947-74 med protokoller, andre negativer etter 1900, m. m. Dessuten hører det også til en katalog som firmaet utga i 1889 med senere tillegg. Siden overflyttingen til UBBs har samlingen vært under bearbeidelse, men det vil ta lang tid før den er gjennomarbeidet. Den viste seg imidlertid helt fra starten av å være et uvurderlig verdifullt kulturhistorisk kildemateriale, særlig bildene fra før 1900, og er allerede tatt i bruk av mange forskere. Høsten 1977 laget UBBs en utstilling av 30 av de eldste folkelivsbildene fra Vestlandet og høsten 1979 av endel av firmaets Bergensbilder.

Virkesteder:
1864-1915 ca: Bergen

Norwegian bokmål

Related agent
Digernæs, Knut (1862 - 1949) [no] Nevøen til Knud Knudsen

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Nevøen til Knud Knudsen
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Same as (internal)
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 13(1976) : 5, s. 145-147
Digranes, Åsne, Solveig Greve og Oddlaug Reiakvam: Det norske bildet, 1988
Morgenstern, Neil: Knud Knudsens brefotografi, i Norsk Fotohistorisk Årbok 1985/86
Bergens Arbeiderblad 10.12.1988
Morgenstern, Neil: Fotograf Knud Knudsen: bilder fra en nylig oppdaget samling, 1993
Reiakvam, Oddlaug: Knut Knudsen - ""Ljosskrivar"" i Jotunheimen, Norveg 1993
Vestfold Arbeiderblad 01.11.1988"
Reiakvam, Oddlaug: Fotografi: kulturhistorisk lagervare eller etnologisk kjelde? H.oppg. Bergen: Universitetet, 1989
Reiakvam, Oddlaug: Bilderøyndom. Røyndomsbilde. Fotografi i kulturanalytisk perspektiv. Bergen: Universitetet, 1993
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Bergens Tidende 03.10.1988, 12.12.1988, 17.06.1989, 20.06.1989, 05.03.1990, 10.01.1991 og 16.01.1991
Telemark Arbeiderblad 29.10.1988
Firdaposten 19.10.1988 og 02.12.1989
Hardanger Folkeblad 12.06.1989
Dagen 21.10.1988 og 16.01.1991
Gula Tidend 15.10.1988
Dagningen 02.11.1988
Folket, Oslo nr. 46 1988
Firda Tidend 13.11.1989
Sunnmørsposten 06.11.1982
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 86(2000) : 6, s. 22-26
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
-Text
Knud Knudsens samling er hos Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen
Norwegian bokmål
FR
1293

-Id
1293
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007105

-Id
021036007105
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål