Dahl, Carl Adolph (1769 - 1819) [no]

Other languages: Dahl, Carl Adolph (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:45:46
25/05/2024 07:19:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6b32ba97-bfe9-4e45-b7f5-a9a926c017ba | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahl, Carl Adolph
Norwegian bokmål

First name
Carl
Norwegian bokmål

Middle name
Adolph
Norwegian bokmål

Last name
Dahl
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
11/08/1769 Åve (Befolket sted) [no], , ,

-Time
11/08/1769
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Death
03/06/1819

-Time
03/06/1819
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Juristen Dahl var byskriver i Fredrikshald (Halden) og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808-09). Han hadde kontakter langt inn i byens viktigste familier og var blitt utnevnt til kancelliråd og dannebrogsridder. Han var også høyt verdsatt av Christian Frederik.

Likevel ble han på riksforsamlingen anklaget for å tjene både norske og svenske myndigheter. Anklagene som kom fra ulike hold - også fra unionstilhengere - var etter alt å dømme grunnløse. Mistenksomheten skyldtes nok først og fremst at Dahl ikke sluttet seg klart til noen av partiene. Dermed ble han mistenkt av begge parter.

I flere saker, som for eksempel i striden om kursgarantien (13/5), forsvarte han selvstendighetslinjen. Samtidig gikk han mot vedtak som han mente kunne føre landet ut i krig. Blant annet kjempet han mot at regenten skulle ha kongetittel (16/4) og at forsamlingen skulle velge Konge (19/4). Ellers gikk han inn for å bruke kirkegodset til statlige formål og støttet kravet om absolutt innfødsrett. Christie hevdet etter debatten den 19/4 at "man hørte ofte Dahl, men aldri Oftedahl", men Dahl ytret seg ikke spesielt ofte og begrenset seg som regel til korte innlegg.

Tross anklagene om spionasje bevarte Dahl sine byfellers tillit. Ikke bare fikk han oppgaven med å forsvare Fredrikshald sensommeren 1814, men han ble også valgt inn på Stortinget som varamann (1815) og senere som representant (1817).

Norwegian bokmål

Occupation
embetsmann

-Occupation specification
embetsmann
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773933
-Id
021038773933
-System
DigitaltMuseum