Artists, Norsk kunstnersleksikon (Nasjonalmuseet, Oslo) (External data)

Norsk kunstnerleksikon (Nasjonalmuseet) (norwegian bokmål), Konstnärer, Norskt konstnärslexikon (Nasjonalmuseet, Oslo) (swedish)

Person

Description

Artists from Nasjonalmuseets portal with data from a conversion of the Norwegian Artist Lexicon ("Norske Kunstnerleksikon 1982/1986"). The data is extracted from the original files, and basically similar to the published works from 1986. The Open Data version is converted during a seminar/workshop coordinated by the Arts Council Norway (Norsk Kulturråd) in autumn 2010.

Dataset
27/02/2021 05:54:40
15/02/2021 15:32:24
Beta
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/6ac4876c-d570-4207-be9b-12690275d182
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 3862 hits.
Artist
Name
Artists, Norsk kunstnersleksikon (Nasjonalmuseet, Oslo)
English

Norsk kunstnerleksikon (Nasjonalmuseet)
Norwegian bokmål

Konstnärer, Norskt konstnärslexikon (Nasjonalmuseet, Oslo)
Swedish

Description
Artists from Nasjonalmuseets portal with data from a conversion of the Norwegian Artist Lexicon ("Norske Kunstnerleksikon 1982/1986"). The data is extracted from the original files, and basically similar to the published works from 1986. The Open Data version is converted during a seminar/workshop coordinated by the Arts Council Norway (Norsk Kulturråd) in autumn 2010.
English

[Norsk kunstnersleksikon](https://nkl.snl.no/), 1982/1986 - fire bind.

Data fra: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs SPARQL end point 2016-08-18.
Norwegian bokmål

Konstnärer från Norskt konstnärslexikon 1982/1986 - fyra band

Informationen i datasetet är hämtad via Nasjonalmuseet i Oslos SPARQL end point 2016-08-17 och kommer att uppdateras mot källan när den förändras.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Source
Norwegian bokmål

-Text
Norsk kunstnerleksikon
Norwegian bokmål
Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

URL
http://data.nasjonalmuseet.no:2020/klex?query=PREFIX rdf: PREFIX foaf: PREFIX klex: PREFIX meta: PREFIX dbprop: DESCRIBE ?s WHERE { ?s rdf:type foaf:Person . EXISTS { ?s meta:hasRole meta:Artist . } } OFFSET {offset} LIMIT {limit}
Editorial note
Norsk kunstnerleksikon ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og blir publisert på nett fra og med høsten 2013. Nå er bind 1 og 2, som dekker artiklene fra A til M, tilgjengelig på nkl.snl.no. Nettversjonen vil etterhvert suppleres med bind 3 og 4. Leksikonet er ikke oppdatert.

Norsk kunstnerleksikon på nett er en digitalisert versjon av bøkene utgitt 1982-1986 slik de forelå. Leksikonet gir grundig biografisk informasjon om kjente og ukjente utøvere innenfor feltene:

billedkunst
arkitektur
design
kunsthåndverk
folkekunst

Artiklene er ikke oppdatert med nye opplysninger, men nye dødsår er oppgitt når kjent. (https://kulturognaturreise.wordpress.com/2014/01/16/hack4no-norsk-kunstnerleksikon/)
Norwegian bokmål