Kunstnere, arkitekter og designere i offentlige samlinger i Norge (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Other languages: Kunstnere, arkitekter og designere i offentlige samlinger i Norge (norwegian bokmål), Konstnärer, arkitekter och designers i offentliga samlingar i Norge (swedish)

Person

Description

Artists from Nasjonalmuseets portal with data from a conversion of the Norwegian Artist Lexicon ("Norske Kunstnerleksikon 1982/1986"). The data is extracted from the original files, and basically similar to the published works from 1986. The Open Data version is converted during a seminar/workshop coordinated by the Arts Council Norway (Norsk Kulturråd) in autumn 2010.

Dataset
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Sjur Einen Sævik: sjur.saevik@nasjonalmuseet.no [no]
08/06/2024 07:22:01
09/07/2024 08:46:38
In operation
Status
DigitaltMuseum
Purpose

Formålet med datasettet er å ha en levende liste over tilvirkere av objekter i alle norske museumssamlinger. Målet er å forenkle katalogiseringsprosessen ved å ha en sentralisert liste med redaksjon vil man sikre oppdatert og kvalitetssikret informasjon for de institusjoner som tar i bruk datasettet. [no]


URI
http://kulturnav.org/6ac4876c-d570-4207-be9b-12690275d182
Download
Login/register to download the dataset content
301 to 320 of 399 hits.
Engraver
Name
Kunstnere, arkitekter og designere i offentlige samlinger i Norge
Norwegian bokmål

Konstnärer, arkitekter och designers i offentliga samlingar i Norge
Swedish

Description
Artists from Nasjonalmuseets portal with data from a conversion of the Norwegian Artist Lexicon ("Norske Kunstnerleksikon 1982/1986"). The data is extracted from the original files, and basically similar to the published works from 1986. The Open Data version is converted during a seminar/workshop coordinated by the Arts Council Norway (Norsk Kulturråd) in autumn 2010.
English

Liste over kunstnere, arkitekter og designere som er tilvirkere av objekter i norske museumssamlinger. Datasettet er et forenklet tillegg og videreføring av Norsk Kunstnerleksikon, med kvalitetssikrede navn i norske kunstsamlinger fra Kunstnerleksikonet opphørte i 1986 og frem til i dag. Listen er begrenset til enkeltpersoner og inneholder ikke kunstnerduoer, grupper firmaer o.l.

Grunndata fra [Norsk kunstnerleksikon](https://nkl.snl.no/), 1982/1986 - fire bind.
Data fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs sparql endpoint 18.06.2016. Oppdatert 31.03.2021 med data eksportert fra Nasjonalmuseets samlingsforvaltningssystem og tillegg fra KODE, Stavanger Kunstmuseum, MIST og SKMU.
Norwegian bokmål

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
Formålet med datasettet er å ha en levende liste over tilvirkere av objekter i alle norske museumssamlinger. Målet er å forenkle katalogiseringsprosessen ved å ha en sentralisert liste med redaksjon vil man sikre oppdatert og kvalitetssikret informasjon for de institusjoner som tar i bruk datasettet.
Norwegian bokmål

Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no
Norwegian bokmål

Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no
Norwegian bokmål

Sjur Einen Sævik: sjur.saevik@nasjonalmuseet.no
Norwegian bokmål

Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no
Norwegian bokmål

Source
Norwegian bokmål

-Text
Norsk kunstnerleksikon
Norwegian bokmål
Editorial note
Norsk kunstnerleksikon ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og blir publisert på nett fra og med høsten 2013. Nå er bind 1 og 2, som dekker artiklene fra A til M, tilgjengelig på nkl.snl.no. Nettversjonen vil etterhvert suppleres med bind 3 og 4. Leksikonet er ikke oppdatert.

Norsk kunstnerleksikon på nett er en digitalisert versjon av bøkene utgitt 1982-1986 slik de forelå. Leksikonet gir grundig biografisk informasjon om kjente og ukjente utøvere innenfor feltene:

billedkunst
arkitektur
design
kunsthåndverk
folkekunst

Artiklene er ikke oppdatert med nye opplysninger, men nye dødsår er oppgitt når kjent. (https://kulturognaturreise.wordpress.com/2014/01/16/hack4no-norsk-kunstnerleksikon/)
Norwegian bokmål

Change note

http://data.nasjonalmuseet.no:2020/klex?query=PREFIX rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# PREFIX foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ PREFIX klex: http://data.nasjonalmuseet.no/ PREFIX meta: http://data.nasjonalmuseet.no/ontology/ PREFIX dbprop: http://dbpedia.org/property/ DESCRIBE ?s WHERE { ?s rdf:type foaf:Person . EXISTS { ?s meta:hasRole meta:Artist . } } OFFSET {offset} LIMIT {limit}
RDF import: nasjonalMuseumArtists14

Norwegian bokmål