Alströmer, Jonas (1807 - 1891) [sv]

Alströmer, Jonas (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Jonas Alströmer, född 1807, död 1891, friherre och baron. Han var "konglig sekter" och bodde dels i sin våning i Stockholm och dels på sitt gods i Västergötland. Han var också ordförande för EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) under dess första år 1856-1857. (aforum.genealogi.se) [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:23:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6aa0f380-95d4-4e03-9a8a-57db6396b2ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alströmer, Jonas
Swedish

First name
Jonas
Swedish

Last name
Alströmer
Swedish

Description
Jonas Alströmer, född 1807, död 1891, friherre och baron. Han var "konglig sekter" och bodde dels i sin våning i Stockholm och dels på sitt gods i Västergötland. Han var också ordförande för EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) under dess första år 1856-1857. (aforum.genealogi.se)
Swedish

Birth
1807

-Time
1807
Death
1891

-Time
1891
Biography

Jonas Alströmer, född 1807, död 1891, friherre och baron. Han var "konglig sekter" och bodde dels i sin våning i Stockholm och dels på sitt gods i Västergötland. Han var också ordförande för EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) under dess första år 1856-1857. (aforum.genealogi.se)

Swedish

Carlotta-SMVK
2108599

-Id
2108599
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460862
-Id
021037460862
-System
DigitaltMuseum