tracer

Tracer (norwegian bokmål), spårämne (swedish), merkkiaine (finnish), sporstof (danish), spori (icelandic)

Glossary of Hydrology

Last changed
17/01/2023 11:15:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6a797694-fc2d-4dab-a8a5-87600fe1b1c9 | RDF/XML | JSON-LD
Label
tracer
English

Tracer
Norwegian bokmål

spårämne
Swedish

merkkiaine
Finnish

sporstof
Danish

spori
Icelandic

Alternative label
merkestoff
Norwegian bokmål

Jäljitysaine
Finnish

merkir
Icelandic

sporstoff
Norwegian bokmål

Definition
easily detectable material which may be added in small quantities to flowing surface water or groundwater to depict the path lines or to serve in the measurement of characteristics of flow, e.g. velocity, transit times, age, dilution, etc.
English

lett målbart materiale som kan tilsettes i små mengder til overflatevann eller grunnvann i bevegelsen for å vise banelinjer eller for å være til hjelp ved måling av karakteristiske verdier ved strømning, f.eks hastighet, transittider, alder, fortynning, osv.
Norwegian bokmål

Related concept

Norwegian bokmål
Icelandic

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish


Icelandic

Reference
Johansson, Irene (Ed.), 1984. Nordic Glossary of Hydrology. Almqvist & Wiksell International, Sweden.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
SMHI: Hydrologisk ordlista
Norwegian bokmål
-Text
International Glossary of Hydrology | UNESCO Digital Library
English

International Glossary of Hydrology | UNESCO Digital Library
Norwegian bokmål
Hydrologisk Ordlista, nummer
784500-11
-Id
784500-11
-System
Hydrologisk Ordlista, nummer