Mental health care Place holder

Psykisk helse (norwegian bokmål), Psykisk helse (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:24
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/psykisk-helse
Label
Mental health care
English

Psykisk helse
Norwegian bokmål

Psykisk helse
Norwegian nynorsk

Not used label
BUP
Norwegian bokmål

BUP
Norwegian nynorsk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Norwegian nynorsk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Norwegian bokmål

Barnepsykiatri
Norwegian nynorsk

Barnepsykiatri
Norwegian bokmål

DPS
Norwegian nynorsk

DPS
Norwegian bokmål

Distriktspsykiatrisk senter
Norwegian bokmål

Psykiatri
Norwegian nynorsk

Psykiatri
Norwegian bokmål

Psykiske lidelser
Norwegian bokmål

Distriktspsykiatrisk senter
Norwegian nynorsk

Psykiske lidingar
Norwegian nynorsk

Psykolog
Norwegian nynorsk

Psykolog
Norwegian bokmål

Ungdomspsykiatri
Norwegian nynorsk

Ungdomspsykiatri
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Health services
English

Note
**
Norwegian bokmål

I Opptrappingsplanen for psykisk helse er det tilrådd at distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal stå for det allmennpsykiatriske tilbodet, kommunane skal tilby bustad og nødvendig omsorg, mens sentralsjukehusa skal gje eit tilbod dersom det er naudsynt med spesielt store ressursar. Det er viktig at det er eit tett samarbeid mellom disse aktørane. (Norge.no)
Norwegian nynorsk