Dahl, David (1895 - 1974) [sv]

Dahl, David (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:51
23/05/2020 00:20:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69ef06e9-4952-4410-a9d6-266a12e0130f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahl, David
Swedish

First name
David
Swedish

Last name
Dahl
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
14/12/1895
-Place reference
--Place
Death
-Time
20/02/1974
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1914.
KTH 1914-1918, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH/A 1920-1921, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.
Anställd vid Stockholms stads stadshusnämnd.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1923, byggnadsråd 1937-1960, anställd vid Tengboms arkitektkontor 1937, ställföreträdande generaldirektör 1946-1960.

Tävlingar: Saltsjöbadstävling 1919 tillsammans med Olof Lundgren, 1:a pris.
Helgeandsholmens ordnande i Stockholm 1921 tillsammans med Paul Hedqvist och E Grate, 3:e pris.
Nybyggnad för CTH, Chalmers Tekniska Högskola, i Göteborg 1921 tillsammans med Paul Hedqvist och Lundqvist, inköp.
Kungl Maj:ts Kanslihus i Stockholm 1923 tillsammans med Paul Hedqvist, 1:a pris.
Kungsträdgårdens ordnande i Stockholm 1921, 1:a pris.
Kårhus i Uppsala 1924 tillsammans med Paul Hedqvist 2:a pris.
Reglering av staden mellan broarna i Stockholm 1923 tillsammans med Paul Hedqvist, 2:a pris.
Svenska kyrkan i Helsingfors 1926, 2:a pris.
Kristinebergstävling i Stockholm 1927 tillsammans med Paul Hedqvist, 2:a pris.
Forsgrenska medborgarhuset i Stockholm 1928, 3:e pris.Resor: Italien 1921.
Frankrike, England och USA 1923-1925.

Medlemskap: STF från 1920, Svenska Teknologföreningen, sekreterare för avd A 1925-1929.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Högalids församlingshus 1926-1927 och hem för gamla i Högalid i Stockholm 1929-1930.
Tillbyggnad av Danvikshem, Stockholm 1934-1936.
Katarina realskola, Stockholm (tillsammans med P Hedqvist) 1929-1931.
Skanstullsbron, Stockholm 1926.
Tranebergsbron, Stockholm 1933-1935.
Västerbron, Stockholm (tillsammans med P Hedqvist) 1935-1937.
St Eriksbrons ombyggnad, Stockholm 1935-1937.
Södermalms högre läroanstalt för flickor, Timmermansgatan 19 och 21, Stockholm 1935-1936.
Östermalmsskolan (lyceum för flickor), Stockholm 1937-1939.
Restaurering av Adolf Fredriks kyrka, Stockholm 1957.
Restaurering av Uppsala universitetsbyggnad 1938.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1032 och 1451.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Svenska Teknologföreningen. Ledamöter 1958. Årgång 42.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 53.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Stockholms stadsmuseum (utgivare): Södermalm. Södra Maria del av Högalid. Byggnadsinventering. Stockholm, 1974.
Stockholms stads byggnadskontor (utgivare): Malmarna, del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, åren 1919-1921.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, åren 1923, 1926, 1927.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
222

-Id
222
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076022

-Id
011034076022
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish