Paulson, Edwin A. (1869 - 1954) [sv]

Paulson, Edwin A. (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
August Edwin Paulsson född den 9 juni 1869 i Höörs församling, Malmöhus län, direktör, industriidkare. Efter slutade skolstudier i Lund reste han 1887 till U. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
06/05/2019 08:17:27
29/01/2022 06:45:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69cd84c7-703c-49a8-aa10-55347d3af413 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Paulson, Edwin A.
Swedish

First name
Edwin A.
Swedish

Last name
Paulson
Swedish

Title
direktör

-Title
direktör
Swedish
Description
August Edwin Paulsson född den 9 juni 1869 i Höörs församling, Malmöhus län, direktör, industriidkare. Efter slutade skolstudier i Lund reste han 1887 till U.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/06/1869

-Time
09/06/1869
Death
23/05/1954

-Time
23/05/1954
Biography

August Edwin Paulsson född den 9 juni 1869 i Höörs församling, Malmöhus län, direktör, industriidkare. Efter slutade skolstudier i Lund reste han 1887 till U.S.A., samt efter ett par års vistelse där till Mexico, där han varit chef för ett svenskt exportbolag i hudar mm. År 1915 flyttade han till New York där han var köpman med kontor på Wall Street. Ägde bomullsfabrik i Mexico. Bosatt 12 W. 56 Street. Svensk medborgare. Har varit medlem av Svenska Handelskammaren i New York. (uppgifter från Paulssons bror i arkivet)./Is Direktör Paulsson förvärvade stora samlingar från Mexico som sedermera donerades till Etnografiska Museet./Is

Swedish

Activity
, , USA [sv]

-Place reference
, , USA [sv]
--Place (text)
USA
Swedish
Residence
, , Höör [sv]

-Place reference
, , Höör [sv]
--Place (text)
Höör
Swedish
Carlotta-SMVK
1017846

-Id
1017846
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461920
-Id
021037461920
-System
DigitaltMuseum