1367 SNARØEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 1367 SNARØEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69c5d9e9-091c-4090-9750-4053dcb9d660 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1367 SNARØEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SNARØEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1908 Bærum (Kommune) [no], , ,

-Time
01/10/1908
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
18/02/1996

-Time
18/02/1996
Code
1367
Type
Norwegian bokmål

History

SNARØEN poståpneri, i Bærum herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble opprettet den 1.10.1908, med søknedaglig bipostrute til Lysaker poståpneri. Sirk. 51, 29.9.1908.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet SNARØYA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.11.1962 ble poståpneriet lagt under Admin.avd. i Oslo postdistrikt.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.
Samtidig flyttet postkontoret fra de 33 kvm store lokaler til nye lokaler med 111 kvm.

Postkontoret 1335 SNARØYA, i Asker og Bærum postregion, ble lagt ned fra 19.2.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 3, 2.2.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SNARØYA nytt postnr 1367.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1335 / 1367)
Poståpnere/styrere:
Lærer Jakob Jakobsen 1.10.1908.
Postbefordrer Charlotte Bren midlertidig kst. i tiden 1.4.1912--15.8.1912 (f. 1866).
Lærer Peder Midtvik 15.8.1912.
Hans H. Hernæs 1.10.1922.
Ragnvald Svan 1.11.1925.
Fru Sigrid Bø 1.9.1938 (f. 1902).
Bergljot Borgenhaug midlertidig fra 9.10.1944, fast 1.2.1945 (f. 1897, død 17.5.1953).
Posteksp. Rolf W. Rasmussen under sykdom fra 17.7.1950.
Kst. reservebud Arne Kirkbakk notert fra 1952.
Brede Rud 3.7.1952.
Sigrid Haug 1.8.1952, samt under ledighet fra 1.6.1953, kst. 1.12.1953 (f. 1906).
Ingrid Synnøve Rolandsen kst. 1.4.1967.
I årene1968--1972 har stillingen antakelig vært ledig og vært dekket av reservepersonale.
Posteksp. Inger Heggland 1.7.1972 (f. 1940).
Posteksp. Guro Ørjasæter vikar fra 1.2.1891, fast 1.8.1981 (f. 1959).
Postkass. Hanna Gunn Gudbrandsrud vikar fra 1.1.1983 (f. 1960).
Postkass. Aud Karin Skjæret 1.9.1985 (f. 1960).
Postkass. Ole Kongshaug 1.10.1987 (f. 1964).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1908 1911 1914 1917
Kr 100 150 250 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1908 18/02/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1908 18/02/1996
--Earliest time
01/10/1908
--Latest time
18/02/1996
DigitaltMuseum
021166440417

-Id
021166440417
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål