Description
22 kanoner [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/03/2020 13:24:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69bb7889-9c50-4f6b-9005-94ef9b10ea22 | RDF/XML | JSON-LD
Name
WREDE
Swedish

Description
22 kanoner
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Wrede var en svensk galär byggd på Djurgårdsvarvet. Den deltog i slaget vid Fredrikshamn, utbrytningen från Viborgska viken och det andra slaget vid Svensksund.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 38,60 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
38,60
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 6,23 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,23
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 2,15 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,15
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Deplacement [sv]: 200 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
200
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
Besättning [sv]: 310 man

-Measurement type
Swedish

-Value
310 man
-Constructed by
-Time
1749
Taken out of service
1821

-Time
1821
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag del II s. 55
Swedish

DigitaltMuseum
021176972875
-Id
021176972875
-System
DigitaltMuseum