Haugland, Knut (1917 - 2009)

Haugland, Knut Magne (norwegian bokmål), Haugland, Knut (french), Haugland, Knut (german)

Personer i motstandsarbeid under andre verdenskrig (Norsk Industriarbeidermuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Industriarbeidermuseum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
06/01/2021 13:26:07
18/09/2021 12:17:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/698bf397-954b-4419-9b14-9b1b6d3d7936 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Haugland, Knut
English

Haugland, Knut Magne
Norwegian bokmål

Haugland, Knut
French

Haugland, Knut
German

First name
Knut Magne
Norwegian bokmål

Last name
Haugland
Norwegian bokmål

Other name
Haugland, Knut M. 1917-2009 [no] - Name form from the source VIAF

-Name
Haugland, Knut M. 1917-2009
Norwegian bokmål

Haugland, Knut 1917-2009
French

Haugland, Knut 1917-2009
German

-Specified
Name form from the source VIAF
English

Navneform fra kilden VIAF
Norwegian bokmål

Namnform från källan VIAF
Swedish

Nimekuju allikast VIAF
Estonian

?Namnform från källan VIAF
Finnish

Namneform frå kjelda VIAF
Norwegian nynorsk
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
23/09/1917

-Time
23/09/1917
Death
25/12/2009

-Time
25/12/2009
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Knut Haugland var den andre i rekken av Gunhild og Olaf Hauglands fire sønner på Rjukan. Knut ble den aller mest kjente av dem – til og med æresborger i Tinn kommune. Han var offiser og motstandsmann under andre verdenskrig. Han var tungtvannssabotør, deltaker på den like så kjente Kon-Tiki-ekspedisjonen og inntok nøkkelroller i oppbygging og drift av både Kon-Tiki-museet og Hjemmefrontmuseet. Etter utdanning som radioingeniør ble Knut Haugland sersjant i 1938. Deretter var han telegrafist i handelsflåten, og så, i februar 1940 ble han innkalt til tjeneste i Bergartilleribataljon nr. 3 på Setermoen i Indre Troms. Han deltok i slaget om Narvik.

I desember 1941 kom han til London, hvor han kom med i Kompani Linge. Knut ble en av fire utvalgte, sammen med Jens-Anton Poulsson, Arne Kjelstrup og Claus Helberg i et forparti, «Grouse», som 20. oktober 1942 ble sluppet i fallskjerm over Hardangervidda. Under selve aksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork, var det Knuts rolle å holde radiokontakten med England.

Etter krigens slutt ble Haugland adjutant for Generalinspektøren for Hærens samband. I 1947 fikk han permisjon for å delta som telegrafist på Heyerdahls Kon-Tiki-ekspedisjon. Knut gjenopptok etter ekspedisjonen sin karriere i Forsvaret, med tjeneste i Tysklandsbrigaden i 1948–1949, og i Forsvarsstaben, før han i 1952 ble overført til Luftforsvaret, hvor han ble sjef for elektronisk etterretning i Nord-Norge. Han tok Luftforsvarets stabsskole og ble seinere major og oberstløytnant.

Etter Kon-Tiki-ekspedisjonen sto Knut sentralt i arbeidet med å opprette Kon-Tiki-museet, og var museets bestyrer i perioden 1949–1960. Samtidig engasjerte han seg i oppbyggingen av Norges Hjemmefrontmuseum, som han ble bestyrer for gjennom 20 år. Knut Haugland er høyt dekorert både for sin militære innsats og sitt virke innenfor museumssektoren. Hendelsen i 1944, da han så vidt unnslapp Gestapo, er filmatisert i «Omringet», med Arne Skouen som regissør (1960). Også Kon Tiki-ekspedisjonen og tungtvannsaksjonen er blitt film. Knuts liv er beskrevet i boka «Operatøren», (Svein Sæter, Cappelen Damm, 2009).

Norwegian bokmål

Editorial note
Imported from VIAF 06/01/2021 13:11:28
English

Importert fra VIAF 06.01.2021 13:11:28
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2021-01-06 13:11:28
Swedish