3600 KONGSBERG (Postkontor) [no]

3600 KONGSBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/691ed6b4-c229-4fea-a71b-d507654ccef6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3600 KONGSBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
KONGSBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
04/05/1655
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3600
Type
Norwegian bokmål

History

KONGSBERG

Det finnes ingen sikker dato for opprettelse av postkontor i Kongsberg, men antakelig skjedde dette i 1680--90-årene. Ifølge posthistorien har det vært en slags postordning ved stedet allerede fra Postverkets opprettelse i 1647. Ordningen gikk ut på at det var Sølvverkets funksjonærer som tok seg av posten. Først ved en Kgl. befaling av 4.5.1655 kom en offentlig ordning med ukentlig postgang fra Bragernes og Kongsberg til/fra Christiania.

Det er heller ikke funnet kilder som forteller om noen postmester i Kongsberg før 1716.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i Kongsberg postnr 3610 -- 3619 KONGSBERG.

(3600)
Postmestere/postsjefer:
Johan Melles 1716 ? til 1718 (død 1718).
Clara Maria Lauritzdatter 1718 til 1732 (død 1732).
Apoteker Magnus Ruhmann 7.3.1732 til 1739 (død 1739).
Johan (Hans) Daniel Lyng 1739 til 1750 (f. 1704).
Georg Ernst Meyer 17.11.1750 til 1770 (f. 1698, død 1770).
Henning Christopher Meyer 8.6.1770 til 1777 (død 1777).
Jonas Barth 21.1.1778 til 1792 (f. 1755, død 23.4.1792).
Helle Bentzen 29.6.1792 til 1799.
Nils Nilsen Vogt 18.10.1799 (f. 1755).
Lærer Poul Christian Jessen 27.5.1803 til 1808 (f. 1770, død 1808).
Joachim Schultz 23.12.1808 til 1815.
Bertel Langballe 16.2.1815 til 9.8.1839 (f. 1765).
Georg Gottfried Wettergren 21.1.1840 til 16.4.1858 (f. 1806, død 16.4.1858).
Boktrykker Erlandsen kst. 17.4.1858 til 9.11.1858.
Levor Andreas Hanssøn 10.11.1858 til 30.8.1882 (f. 1826, død 9.1.1885).
Amund Olsen 13.1.1883, tiltr. 29.3.1883 til 1.10.1902 (f. 1837).
Anders Jørgensen 5.11.1902 til 30.4.1913 (f. 1858).
Posteksp. Ole Martin Amundsen 14.7.1913 til 1921 (f. 1864).
Posteksp. Eyvind Kristiansen 15.3.1921 (15.7.1921) til 1934 (f. 1874).
Postmester Paul Johan Johansen 1.10.1934, tiltrådt 1.2.1935 (f. 1876), med posteksp. Aksel Hansen som midlt.styrer. Johansen sluttet 25.10.1946.
Postfullm.II Helge Andresen (under ledighet) 25.10.1946 til 1.5.1947.
Postmester Marius Johan Eriksen 1.2.1947 (f. 1888), tiltrådt 1.5.1947, med postfullm. Helge Andresen som midlertidig styrer. Eriksen sluttet 1.4.1958.
Avd.sjef III Helge Andresen 1.8.1958 til 1.12.1967 (f. 1897).
Avd.sjef II Asbjørn Wendelborg 1.5.1968 til 1.1.1973 (f. 1905).
Avd.sjef I Nils Jensen 1.1.1973 (f. 1924). Sluttet offisielt i 1988.
Postsjef (vikar): Avd.leder Ragnar Skjelland 1.7.1987 (f. 1942).
Postsjef Bodil Lyubråten 1.9.1992 (F. 1945).
Postsjef Jan Ebbesberg 1.3.1996.
Postsjef (vikar) Kåre Hovin fra 1.10.1997.
Postmester Jan Ebbesberg 1.1.1998 (1.6.1998)..
Posstmester Torun Kristiansen 1.1.2001.

Av de først kjente årlige postmesterlønninger er notert:

1719 1750 1761 1866 1874 1875 1877 1882 1883
Rdl. 30 40 84
Spd. 500 550 650
Kr 3080 5120 4700

Kongsberg postkontor fikk antagelig tildelt sitt første datostempel i 1848 av 1-rings type med antikva bokstaver. Da frimerkene kom i 1855, ble likevel nyttet riststempel for makulering. Nummerstempler ble utsendt den 28.7.1856 til erstatning for riststemplene, og Kongsberg fikk et slikt 3-rings nr 158. I 1858 ble ytterligere et datostempel av samme type tilsendt.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 04/05/1655 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
04/05/1655 ?
--Earliest time
04/05/1655
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441213

-Id
021166441213
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål