William-Olsson, Anders (1920 - ) [sv]

William-Olsson, Anders (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:52
23/05/2020 00:33:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/68c0d0a2-9ddf-4431-b863-25504610ca2d | RDF/XML | JSON-LD
Name
William-Olsson, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
William-Olsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/06/1920

-Time
20/06/1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1945, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet i Stockholm till 1967.
Stadsarkitekt i Grödinge till 1967.
Anställd hos Ancker-Gate-Lindegren arkitekter 1967, på stadsingenjörskontorets planavdelning, Malmö 1968-1969, på Stockholms stadsbyggnadskontor 1970-1973, på länsstyrelsen i Malmö 1974-1985.

Lärarverksamhet: Assistent i stadsbyggnad vid KTH 1964-1966, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1950:17 sid 357, Tävling om stadsplan för Hjortmosseområdet i Trollhättan; ibid 1954-A:3 sid 52, Experimenthuset i Göteborg; ibid 1958-A:5 sid 111, Typhus; ibid 1960-A:11 sid 223, Bostadsområde i Göteborg, Södra Guldheden.

Verk ett urval:
Experimenthus, bostadshus, Modulatorsgatan 15-17, Järnbrott, Göteborg, 1953, tillsammans med arkitekterna Tage William-Olsson och Lars Ågren.
Skal och kärna, villa på H55, Helsingborgsutställningen 1955, tillsammans med arkitekterna Lena och Mårten Larsson.
Bostadshus, Södra Guldheden, Göteborg, 1958-1960, tillsammans med arkitekterna Mårten Larsson och Tage William-Olsson.

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Byggmästaren 1955-A:8, H 55, Helsingborgsutställningen 1955.
Swedish

Primus
1300

-Id
1300
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077590

-Id
011034077590
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish