Personal injury benefit Place holder

Personskadetrygd (norwegian bokmål), Personskadetrygd (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:16
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/personskadetrygd
Label
Personal injury benefit
English

Personskadetrygd
Norwegian bokmål

Personskadetrygd
Norwegian nynorsk

Not used label
Invalidepensjon
Norwegian nynorsk

Invalidepensjon
Norwegian bokmål

Krigsinvalidepensjon
Norwegian nynorsk

Krigsinvalidepensjon
Norwegian bokmål

Krigspensjon
Norwegian nynorsk

Krigspensjon
Norwegian bokmål

Samordning
Norwegian bokmål

Samordning
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Income security
English

Note
Folketrygden er den mest generelle trygdeordningen, og den omfatter alle som er bosatt i Noreg. Personskadetrygdene (krigspensjon og "gammel" yrkesskadetrygd) og tenestepensjonsordningene må sees som supplerende ordninger til folketrygden.
Norwegian bokmål

Folketrygda er den mest generelle trygdeordninga, og ho omfattar alle som er busette i Noreg. Personskadetrygdene (krigspensjon og "gammal" yrkesskadetrygd) og tenestepensjonsordningane må sjåast som supplerande ordningar til folketrygda.
Norwegian nynorsk