2617 JØRSTADMOEN (Feltpoståpneri) [no]

2617 JØRSTADMOEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6897b955-2cff-4207-9712-ac6b8abfcb1d | RDF/XML | JSON-LD
Name
2617 JØRSTADMOEN
Norwegian bokmål

Alternative name
JØRSTADMOEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15.01.1951
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31.12.1996

-Time
31.12.1996
Code
2617
Type
Norwegian bokmål

History

JØRSTADMOEN feltpoståpneri, ved eksersersplassen, under Lillehammer postktr., var inntil videre i virksomhet fra 15.1.1951. Brevhuset med samme navn var nedlagt så lenge feltpoståpneriet var i virksomhet. Posten til/fra stedet ble sendt via Fåberg poståpneri. Sirk. 1, 10.1.1951.

Omgjort til fast poståpneri i 1963. (Ikke Sirk.-henvisning.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2617 JØRSTADMOEN ble nedlagt fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996. Fra 1.10.2005 er poststedsnavnet endret til 2617 Lillehammer.

Datostempel av 2-rings vanlig type medåpen stjerne ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

(2617)
Poståpnere/styrere:
Astrid Ellingsen 15.1.1951.
Kari Thoresen, midlertidig fra 15.6.1952, kst. 1.11.1958 (f.1934). Hadde tjeneste-fri et år fra 1.9.1960. Sluttet 1.7.1961.
Vikarer 1.7.1961.
Annie Aateigen, vikar 1.4.1962, fast 1.11.1968 (f.1937). Permisjon fra 1.5.1983.
Vikarer 1.5.1983.
Posteksp. Inger Furseth Hagen vikar 1.6.1983 (f.1946).
Poststyrervikar Louise Sylte Sveum 1.5.1985 (f.1947).

Poståpnerlønnen var i 1951 kr 300,- pr. mnd., i 1952 kr 400,- og i 1953 kr 525,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15.01.1951 31.12.1996

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15.01.1951 31.12.1996
--Earliest time
15.01.1951
--Latest time
31.12.1996
DigitaltMuseum
021166440830

-Id
021166440830
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål