8976 FORVIG [no]

8976 FORVIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6870a635-f820-4fbf-b846-193271028585 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8976 FORVIG
Norwegian bokmål

Alternative name
FORVIG
Norwegian bokmål

Code
8976
History

FORVIG har antakelig fått sitt navn fra båtposttiden og lå ifølge posthistorien på Vevelstad ved "Postbåtvika".

FORVIG sees nevnt som "poståpneri" i poststedsfortegnelsene 1808, 1813 og 1816. Ifølge et eldre kart lå stedet som første anløp etter Brønøe og før Skjeggenæs. I portotabell 1837 er stedet ikke nevnt. En antar at det i den første delen av 1800-tallet foregikk en postutveksling ved "Postbåtvika" i Forvig.

Dampskipsanløpsstedet ble ca 1859/60 endret til Vivelstad, og det ble ikke offentlig poståpneri der før i 1860.

VIVELSTAD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Forvig, i Tjøtø prestegjeld, Helgeland fogderi, under Nordland postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 3.5.1860. Det er mulig at poståpneriet kom i drift allerede fra 20.4.1860, men i offentlig virksomhet først fra dampskipsfarten 14.12.1860. Sirk. 14, 3.5.1860.

Poståpneriet var i februar 1879 utsatt for en ildebrann der en del av kontorets inventar og papirer brant opp. Sirk. 10, 29.3.1879.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til VEVELSTAD.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Navnet ble fra 1.1.1913 endret til FORVIK I HELGELAND. Sirk. 71, 14.12.1912.

Fra 1.7.1944 endret til bare FORVIK. Sirk. 15, 16.6.1944.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8976 FORVIK endrer navn til VEVELSTAD fra 1.3.1999. Ny postadresse blir følgelig 8976 VEVELSTAD. Sirk. 3, 26.1.1999.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1870, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8976)
Poståpnere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
Kgl.agent Søren D. Brodtkorb er nevnt fra ca 1800.
Overrettsakfører Ole Amble 14.12.1860 (på Vevelstad gård).
Ds.eksp. Hans Borgen 1.4.1876 (på Forvig gård).
Handelsm. Chr. A. Torrissen 1.7.1878.
Handelsm. Arnt Mathis Arntzen 1.7.1881 (f. 1838).
Ds.eksp. Hafthor Arntzen 5.7.1912 (f. 1883).
Handelskvinne Petra Oldine Arntzen 1.10.1945 (f. 1890).
Handelsm. og landpostbud Haftor Balle Brandt Arntzen kst. 1.1.1968.
Ds.eksp. Paula Arntzen kst. 1.2.1970 (f. 1936).

Årlig poståpnerlønn var:

1860 1872 1886 1896 1908 1917
Spd. 8 20
Kr 200 400 600 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443669

-Id
021166443669
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål