1394 NESBRU (Poståpneri) [no]

1394 NESBRU (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6867e475-57f7-4b3e-9a08-bf3428590ccc | RDF/XML | JSON-LD
Name
1394 NESBRU
Norwegian bokmål

Alternative name
NESBRU
Norwegian bokmål

Establishment
01/06/1962 Asker (Historisk kommune) [no], ,

-Time
01/06/1962
-Place reference
Asker (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1394
Type
Norwegian bokmål

History

NESBRU poståpneri, i Asker komm., Akershus fylke, under Oslo sentrum postkontor, ble opprettet fra 1.6.1962. Sirk. 34, 9.8.1962.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.6.1965 lagt under Asker postkontor. Sirk. 23, 14.6.1965.

Fra 1.7.1972 igjen lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.11.1974 status av postkontor B.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistr. ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene på NESBRU nye postnr 1394 NESBRU. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under NESBRU postkontor tildelt postnr 1378 NESBRU (postboksnr 1 -- 199) og 1379 NESBRU (postboksnr 200 -- 400).

(1360 / 1394)
Poståpnere/styrere:
Vikarer fra 1.6.1962.
Poståpnerass. Arnhild Marith Velsvik kst. 1.4.1964.
Poståpnerass. Øivind Skjervold 1.11.1966 (f.1942).
Kst. poståpner Johan Andreas Nuth kst. 1.3.1970 (f.1929).
Postmester Torild Nordli Aspaas 1.11.1996 (1.5.1998).
Postmester (vikariat) Marta Ulland fra 1.1.1999.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/06/1962 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/06/1962 ?
--Earliest time
01/06/1962
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440427

-Id
021166440427
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål