Ehrensvärd, Carl August (1745 - 1800) [sv]

Ehrensvärd, Carl August (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
15/02/2020 00:22:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6843fa8c-fc37-4c99-a04a-9a57444faae7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ehrensvärd, Carl August
Swedish

First name
Carl August
Swedish

Last name
Ehrensvärd
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
05.05.1745
-Place reference
--Place
Death
21.05.1800 Örebro (Stad) [sv]

-Time
21.05.1800
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studerande vid Åbo akademi 1754, vid Uppsala universitet 1755.
Kadett vid artilleriet 1753, fänrik vid Åbo läns infanteri 1760.
Som ung undervisning i teckning på Sveaborg i Finland av Elias Martin.

Verksamhet: Greve, sjömilitär, konstteoretiker, konstnär, arkitekt.
Deltog under faderns befäl i pommerska kriget 1761-1762.
Biträdde fadern vid arbetena på Sveaborg.
Major i armén 1772, överste och sekundchef för arméns flottas finska eskader 1777.
Chef för sjöartilleribataljonen på Sveaborg 1777.
Överamiral 1784-1790, verksam i Karlskrona.
Befälhavare över skärgårdsflottan 1789-1790, generalamiral 1792-1794.Resor: Holland och Frankrike 1765-1768.
Danmark, Frankrike, Italien 1780-1782, tillsammans med Lars Mannerheim.
Skåne 1795.

Medlemskap: FrKA 1783, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
VA 1790, Vetenskapsakademien.

Egna skrifter: Resa till Italien 1780, 1781, 1782. 1786.
De fria konsters filosofi, 1786.
Underdånigste promemoria till H. Maj:t Konung Gustaf III, 1809.
Fem dagars resa i Skåne för att se och hämta rörelse och förargelse, 1871.
Se fullständig förteckning i Svenskt biografiskt lexikon.

Verk ett urval:
Inventariekammare nr 1 på varvets område i Karlskrona 1784 (fasader).
Lantstället Skärva för af Chapman 1787-.
Doriskt tempel vid Mälby i Södermanland.
Teckningar, akvareller, etsningar, karikatyrer och reseskisser.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nordisk familjebok.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Josephson, Ragnar: Carl August Ehrensvärd, 1963.
Nilsson, Sten Åke: Carl August Ehrensvärds resa i Skåne, 1982.
Barup, Kerstin & Edström, Mats: Lantstället Skärva, 1988.
KB Kungliga Biblioteket har brev till och från Carl August Ehrensvärd.
Swedish

Primus
1398

-Id
1398
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076105

-Id
011034076105
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish