Hell og sjanse (777) [no]

Hell og sjanse (norwegian bokmål), Tur och slump (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...oppfatningen av hell og uhell som begrep; forestillinger om sjanse og sannsynlighet; foreteelser som er knyttet til hell og uhell (f.eks. lykkebringende gjenstander, lykkebringende besvergelser, lykketall og ulykkestall, lykkedager og ulykkesdager); metoder som skal bringe hell (f.eks. lykkebringende amuletter, fremsi lykkebringende besvergelser); oppfatninger av begrepet skjebnen; etc. Se også: Forsikring 456. Gambling 525. Besyttende amuletter 751. Teorier om skader ved ulykker 752. Foru... ...oppfatningen av hell og uhell som begrep; forestillinger om sjanse og sannsynlighet; foreteelser som er knyttet til hell og uhell (f.eks. lykkebringende gjenstander, lykkebringende besvergelser, lykketall og ulykkestall, lykkedager og ulykkesdager); metoder som skal bringe hell (f.eks. lykkebringende amuletter, fremsi lykkebringende besvergelser); oppfatninger av begrepet skjebnen; etc. Se også: Forsikring 456. Gambling 525. Besyttende amuletter 751. Teorier om skader ved ulykker 752. Forutsigelser 787. Tallmønster 801. Tidsregning 805. Vitenskapelig teori om sjanse 813. [no]
Last changed
28/04/2015 16:29:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/67ff0fb5-42da-4bcf-b61e-f2ca709f9a78 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hell og sjanse
Norwegian bokmål

Tur och slump
Swedish

Description
...oppfatningen av hell og uhell som begrep; forestillinger om sjanse og sannsynlighet; foreteelser som er knyttet til hell og uhell (f.eks. lykkebringende gjenstander, lykkebringende besvergelser, lykketall og ulykkestall, lykkedager og ulykkesdager); metoder som skal bringe hell (f.eks. lykkebringende amuletter, fremsi lykkebringende besvergelser); oppfatninger av begrepet skjebnen; etc. Se også: Forsikring 456. Gambling 525. Besyttende amuletter 751. Teorier om skader ved ulykker 752. Forutsigelser 787. Tallmønster 801. Tidsregning 805. Vitenskapelig teori om sjanse 813.
Norwegian bokmål

Begreppen tur och otur; Föreställningar om slump och osannolikhet; Företeelser förbundna med tur och otur (ex. lyckobringande föremål och besvärjelser, lyckotal och olyckstal, lyckodagar och olycksdagar); Metoder att bringa tur (ex. bära lyckobringande amuletter, läsa lyckobringande ramsor och besvärjelser); Föreställningen om ödet;
Swedish

Code
777
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian