Berger og Fossekleven fabrikker (Tekstilindustri) [no]

Berger og Fossekleven fabrikker (norwegian bokmål)

Industribedrifter (Norsk Teknisk Museum) [no]

Description
Berger fabrik ble etablert av Jens J. Jebsen. Familien Jebsen eide allerede en tekstilfabrikk i Arna, utenfor Bergen, og ville etablere seg på Østlandet. Bergers industrihistorie startet i 1880 da firmaet Jens J. Jebsen & Co ble etablert. Året etter var den første ullvarefabrikken i drift på Berger. Virksomheten endret radikalt stedet, som tidligere bare bestod av en gård og noen husmannsplasser. Allerede i 1889 ble en ny fabrikk, Fossekleven Fabrik, anlagt høyere oppe i det samme vannfallet.... Berger fabrik ble etablert av Jens J. Jebsen. Familien Jebsen eide allerede en tekstilfabrikk i Arna, utenfor Bergen, og ville etablere seg på Østlandet. Bergers industrihistorie startet i 1880 da firmaet Jens J. Jebsen & Co ble etablert. Året etter var den første ullvarefabrikken i drift på Berger. Virksomheten endret radikalt stedet, som tidligere bare bestod av en gård og noen husmannsplasser. Allerede i 1889 ble en ny fabrikk, Fossekleven Fabrik, anlagt høyere oppe i det samme vannfallet. I 1936 fusjonerte de to fabrikkene, og i 1942 ble de omdannet til et aksjeselskap. [no]
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
17/01/2018 13:36:17
21/11/2020 06:43:31
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/67b0c714-b09d-4ac1-a34c-a979c013ce46 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berger og Fossekleven fabrikker
Norwegian bokmål

Alternative name
Jens J. Jebsen & Co
Norwegian bokmål

Description
Berger fabrik ble etablert av Jens J. Jebsen. Familien Jebsen eide allerede en tekstilfabrikk i Arna, utenfor Bergen, og ville etablere seg på Østlandet. Bergers industrihistorie startet i 1880 da firmaet Jens J. Jebsen & Co ble etablert. Året etter var den første ullvarefabrikken i drift på Berger. Virksomheten endret radikalt stedet, som tidligere bare bestod av en gård og noen husmannsplasser. Allerede i 1889 ble en ny fabrikk, Fossekleven Fabrik, anlagt høyere oppe i det samme vannfallet. I 1936 fusjonerte de to fabrikkene, og i 1942 ble de omdannet til et aksjeselskap.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Establishment
1879

-Time
1879
Termination
2001

-Time
2001
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.54402, 10.37405, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.54402
-Longitude (Easting)
10.37405
DigitaltMuseum
021167115092
-Id
021167115092
-System
DigitaltMuseum