1540 VESTBY (Poståpneri) [no]

1540 VESTBY (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/679fec95-026e-4f2b-8dce-eb8ac7401d50 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1540 VESTBY
Norwegian bokmål

Alternative name
VESTBY
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1876 Vestby (Kommune) [no], ,

-Time
01/01/1876
-Place reference
Vestby (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1540
Type
Norwegian bokmål

History

VESTBY poståpneri, i Vestby prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1876. Sirk. 29, 22.12.1875.

Poståpneriet ble fra 1.7.1956 lagt under Moss postkontor. Sirk. 13, 7.6.1956.

Ved etablering av nye poststedgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Postkontoret ble fra 1.1.1990 lagt under Ski postområde. Sirk. 39, 7.12.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1540 VESTBY tildelt postnr 1541.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(1540)
Poståpnere/postmestere:
Kontorist Falkenberg 1.1.1876.
Maren Olsen Sundby 1.10.1877.
Gårdbr. Julius Sundby 1.4.1878.
Stasj.mester Syver Iversen Lunde 16.8.1883.
Telegrafist Hindrum midlertidig fra 5.11.1887.
Stasj.mester Robert Klüver notert i 1887.
Stasj.mester Carl Torp kst. 1.12.1899.
Stasj.mester Chr. Aas 1.3.1900.
Frk. Aagot Andersen kst. 1.7.1910, fast 1.5.1912 (f. 1891).
Anton Vestrheim 1.2.1949 (f. 1916), med Astrid Vestli under tjenestefri i 1 år fra 7.5.1952.
Gudmund Løbeck 1.3.1965 (f. 1920, død 14.6.1974).
Vikarer fra 14.6.1974.
Førstesekr. Rolf Solheim 1.12.1974 (f. 1942).
Postmester Kåre Jan Nave 1.1.1978 (f. 1941).
Postmester (vikar) Terje Gabrielsen vikar fra 1.12.1990 (f. 1955).
Postmester Arvid Ervik fra 1.6.1995.
Postmester Mildrid Gustavsen 1.6.1998.
Postmester Eva Græsberg 1.7.2001 v/Team Vestby.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1876 1877 1881 1884 1890 1896 1904 1908 1913 1914 1917
Spd. 24
Kr 100 160 200 360 460 500 600 650 700 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1876 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1876 ?
--Earliest time
01/01/1876
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440481

-Id
021166440481
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål