Chiropractic services Place holder

Kiropraktikk (norwegian bokmål), Kiropraktikk (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:08
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kiropraktikk
Label
Chiropractic services
English

Kiropraktikk
Norwegian bokmål

Kiropraktikk
Norwegian nynorsk

Not used label
Kiropraktor
Norwegian bokmål

Kiropraktor
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Health services
English

Note
En kiropraktor gir leddfrigjørende /manipulasjonsbehandling, men behandler også muskulaturen. Behandlingen kan bli gitt som forebyggende helsearbeid og ved behandling av sjukdom og skade.
Norwegian bokmål

Ein kiropraktor gjev leddfrigjerande /manipulasjonsbehandling, men behandlar også muskulaturen. Behandlinga kan bli gjeven som førebyggjande helsearbeid og ved behandling av sjukdom og skade.
Norwegian nynorsk