Grundseth, Josephine Gurine (1841 - 1918) [no]

Grundseth, Josephine Gurine (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/09/2020 11:21:51
18/09/2021 02:56:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/674ded94-bf79-47e9-8ae9-cd07b66fc360 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Grundseth, Josephine Gurine
Norwegian bokmål

First name
Josephine Gurine
Norwegian bokmål

Last name
Grundseth
Norwegian bokmål

Alternative name
Grønbeck, Josefine
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1841

-Time
1841
Death
1918

-Time
1918
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 1841 i Trondheim, død 30.10.1918 på Hamar.
Født Grønbech i Trondheim. Gift med urmaker Theodor G. f. 1835 på Elverum.

Det ser ut til at Josephine Grønbech drev som fotograf i Christiania før hun giftet seg. Flere bilder er bevart med hennes pikenavn mellom ca. 1860-1870. Hun benyttet firkantet gummistempel. Etter 1870 flyttet de til Lillehammer der Theodor Grundseth oppgir å være fotograf og urmaker i 1875. Bildene har på baksiden: "Photographi af Josephine Grundseth, Lillehammer".
I Gjøvik averterte hun: "Dersom Veiret bliver smukt, fotograferes i Atelieret hersteds", og i den mørke vintertiden måtte nok forretningen holdes lukket.
I 1880 hadde hun flere annonser i lokalpressen, hvor hun meddeler å ha atelier i postmester Jørgensen-Veums gård.

I 1882 emigrerte hun samme med sønnen Christian til USA, hennes mann hadde reist i forveien, og hun overlot atelieret til Charlotte og Inger Barth, som begge hadde gått i lære hos henne. De drev så firmaet Josephine Grundseths Efterfølgere sammen til ca 1886/87.

Fra ca. 1890 ble firmaet (under navnet Charlotte Barth?) bestyrt av Karen Grythe, og ble i 1935 solgt til Einar Valdø, som drev det frem til 1963, da det opphørte. Firmaet eksisterte altså i nærmere 100 år.

I USA oppholdt hun seg først i New York og i Chicago, hvor mannen, som var blitt amerikansk statsborger døde, før hun og sønnen flyttet til Waterford, Wisconsin. Sønnen Christian drev her fotovirksomhet. Han hadde også en filial i Mukawongu, noen mil fra Waterford. Begge flyttet senere tilbake til Norge.

Virkesteder:
1870-1882: Gjøvik
1870-1882: Lillehammer
1860-1870: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988.
Hosar, Kristian: ""Kvinne-fotografen"", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988".
Upublisert materiale i Preus museum (2011, 2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1006

-Id
1006
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006107

-Id
021036006107
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål