Andersson, David Theodor (1882 - 1953) [sv]

Other languages: Andersson, David Theodor (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
David Theodor Andersson (f. 1882, död 28/8 1953), fabrikör, vistades i Belgiska Kongo 1906-1914. Donerade föremål till Etnografiska museet, Stockholm: Samling från Belgiska Kongo skänkt av A:s sterbhus, inv. 53.23. Saml. från Belgiska Kongo sålt av sterbhuset, inv. 53.24. 2 föremål från Belgiska Kongo, sålda av sterbhuset, inv. 53.25. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:34:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/66c6b7fd-f8fa-42e4-b2a0-9cf0f9af9921 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, David Theodor
Swedish

First name
David Theodor
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
fabrikör

-Title
fabrikör
Swedish
Description
David Theodor Andersson (f. 1882, död 28/8 1953), fabrikör, vistades i Belgiska Kongo 1906-1914. Donerade föremål till Etnografiska museet, Stockholm: Samling från Belgiska Kongo skänkt av A:s sterbhus, inv. 53.23. Saml. från Belgiska Kongo sålt av sterbhuset, inv. 53.24. 2 föremål från Belgiska Kongo, sålda av sterbhuset, inv. 53.25. /US
Swedish

Birth
1882

-Time
1882
Death
28/08/1953

-Time
28/08/1953
Biography

David Theodor Andersson (f. 1882, död 28/8 1953), fabrikör, vistades i Belgiska Kongo 1906-1914. Donerade föremål till Etnografiska museet, Stockholm: Samling från Belgiska Kongo skänkt av A:s sterbhus, inv. 53.23. Saml. från Belgiska Kongo sålt av sterbhuset, inv. 53.24. 2 föremål från Belgiska Kongo, sålda av sterbhuset, inv. 53.25. /US

Swedish

Activity
, , Kongo-Kinshasa [sv],

-Place reference
, , Kongo-Kinshasa [sv],
--Place (text)
Kongo-Kinshasa
Swedish
Carlotta-SMVK
1127953

-Id
1127953
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460883
-Id
021037460883
-System
DigitaltMuseum