Child protection Place holder

Barnevern (norwegian bokmål), Barnevern (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:43
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/barnevern
Label
Child protection
English

Barnevern
Norwegian bokmål

Barnevern
Norwegian nynorsk

Not used label
Bekymringsmelding
Norwegian bokmål

Bekymringsmelding
Norwegian nynorsk

Hjelpetiltak
Norwegian nynorsk

Hjelpetiltak
Norwegian bokmål

Omsorgsovertagelse
Norwegian bokmål

Omsorgsovertakelse
Norwegian bokmål

Omsorgsovertaking
Norwegian nynorsk

Omsorgstiltak
Norwegian nynorsk

Omsorgstiltak
Norwegian bokmål

Plasseringstiltak
Norwegian nynorsk

Plasseringstiltak
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
Hjelp og støtte til barn, unge og familier i vanskelige situasjoner.
Norwegian bokmål

Hjelp og støtte til barn, unge og familiar i vanskelege situasjonar.
Norwegian nynorsk