Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
16/12/2016 09:43:05
03/06/2023 00:52:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6680d06e-0d37-4e42-a7ca-fca7ca50be37 | RDF/XML | JSON-LD
Name
HJKR 14
Swedish

Other name
WIROS [sv] -

-Name
WIROS
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Identification
-Identifier
-Number
14
-Identifier
-Number
H 14
Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Inkallad 1939, återlämnad 1945. 1959 såldes hon till Västtyskland och 1967 vidare till Kanada. Grundstötte 1969 men bärgades.

Swedish

Measurement
Besättning [sv]: 68 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
68
-Unit
Lengde [no]: 68,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
68,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 10,9 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
10,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 3,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Deplacement [sv]: 852 bruttoton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
852
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Fart [sv]: 12 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
12
-Time
1937
-Shipyard
Scrapped
1983

-Time
1983
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
DigitaltMuseum
021176010387
-Id
021176010387
-System
DigitaltMuseum