Ceder, Anders Teofil (1879 - 1919) [sv]

Other languages: Ceder, Anders Teofil (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Anders Teofilus Ceder, pastor. Ceder verkade som missionär i Brazzaville och efter en avslutad kurs vid tandläkarinstitutet i Stockholm hjälpte han både den svarta och den vita befolkningen med deras tänder. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:57:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/666db845-9c6b-470e-9cf0-433a79eb0476 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ceder, Anders Teofil
Swedish

First name
Anders Teofil
Swedish

Last name
Ceder
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Anders Teofilus Ceder, pastor. Ceder verkade som missionär i Brazzaville och efter en avslutad kurs vid tandläkarinstitutet i Stockholm hjälpte han både den svarta och den vita befolkningen med deras tänder.
Swedish

Birth
1879

-Time
1879
Death
1919

-Time
1919
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Anders Teofil Ceder, pastor. Ceder verkade som missionär i Brazzaville och efter en avslutad kurs vid tandläkarinstitutet i Stockholm hjälpte han både den svarta och den vita befolkningen med deras tänder. Han var gift med Livia Vilhelmina Dahlström. De gifte sig 1911. Han var syster till Hanna Lydia Ceder (1877-1906) som dog i Kongo. Far till Carlo Teofil Ceder (född 1914).

Swedish

Sibling of
-Spouse
Gift med [sv]
Ceder, Livia

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Ceder, Livia
Swedish
Son [sv]
Ceder, Carlo Teofil

-Heading
Son
Swedish

-Text
Ceder, Carlo Teofil
Swedish
Carlotta-SMVK
1126084

-Id
1126084
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461073
-Id
021037461073
-System
DigitaltMuseum