Åmli (Kommune) [no]

Other languages: Åmli (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6662fa47-f672-4202-b800-08a18ab9cc7c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åmli
Norwegian bokmål

Alternative name
Aamli
Norwegian bokmål

Code
4217
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
58.76599, 8.48531, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.76599
-Longitude (Easting)
8.48531
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0929

-Id
0929
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0929 til 4217 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål