Asdalsetre (Forlatt sted) [no]

Asdalsetre (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/665d9a12-6a38-4139-b966-b7286ecd832f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Asdalsetre
Norwegian bokmål

Alternative name
Asdalsetre
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.07024, 9.5419, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.07024
-Longitude (Easting)
9.5419
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1247138

-Id
1247138
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål