3260 ØSTRE HALSEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 3260 ØSTRE HALSEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/663d7605-8e4a-4024-ac7c-8f79a62e4b20 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3260 ØSTRE HALSEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ØSTRE HALSEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1900
--Place
Termination
29/04/1998

-Time
29/04/1998
Code
3260
Type
Norwegian bokmål

History

ØSTRE HALSEN poståpneri, i Tjølling herred, Jarlsberg og Larvik amt, under Larvik postkontor, ble underholdt fra 1.10.1900, i landpostbudruten Østre Halsen -- Larvik. Sirk. 39, 26.9.1900.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Tønsberg postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret ble fra 1.11.1976 igjen lagt under Larvik postområde. Sirk. 31, 2.11.1976.

Underpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.5.1992 fikk postkontoret 3260 ØSTRE HALSEN ny postadresse: ØSTRE HALSEN, 3253 LARVIK. Sirk. 11, 7.4.1992.

Postkontoret ØSTRE HALSEN, 3253 LARVIK ble nedlagt fra 30.4.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 3.4.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3260 Østre Halsen / 3253 Larvik)
Enkefru Hilda Hansen 1.10.1900 (f. 1858).
Papirhandler Karl O. Hansen kst. 1.12.1918.
Chr. N. Skalleberg 15.4.1926 (f. 1866).
Edith Louise Nilsson midlertidig fra 1.7.1943, fast 1.10.1943 (f. 1904).
Postass. Erna Marie Ekenes Olsen 1.5.1966 (f. 1943).
Posteksp. Anne Mari Nilsen 1.4.1974 (f. 1945).
Postmester Jens Paveli Johan Ebbesen 1.7.1980 (f. 1921).
Postkass. Wenche Berit Eilertsen 1.11.1985 (f. 1944).
Posteksp. Turid Blomquist vikar fra 10.2.1986 (f. 1940).

Årlig poståpnerlønn var i 1900 kr 300,-, i 1906 kr 450,-, i 1910 kr 600,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1900 29/04/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1900 29/04/1998
--Earliest time
01/10/1900
--Latest time
29/04/1998
DigitaltMuseum
021166441085

-Id
021166441085
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål