Description
Fyrmastade motorskonare Madare ägdes av Gustaf Erikson 1929 - 1939. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/06/2020 11:55:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6621147c-dac3-4221-b00d-95d611983421 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Madare
Swedish

Other name
Else Sieg [sv] -

-Name
Else Sieg
Swedish

-Timespan
07/08/1951 1973
--Earliest time
07/08/1951
--Latest time
1973
Fides [sv] -

-Name
Fides
Swedish

-Timespan
31/12/1939 07/08/1951
--Earliest time
31/12/1939
--Latest time
07/08/1951
Fox III [sv] -

-Name
Fox III
Swedish

-Timespan
12/07/1922 07/07/1928
--Earliest time
12/07/1922
--Latest time
07/07/1928
Madare [sv] -

-Name
Madare
Swedish

-Timespan
07/07/1928 31/12/1939
--Earliest time
07/07/1928
--Latest time
31/12/1939
Syd-Georgia [sv] -

-Name
Syd-Georgia
Swedish

-Timespan
11/1919 1921
--Earliest time
11/1919
--Latest time
1921
Teie [sv] -

-Name
Teie
Swedish

-Timespan
1921 12/07/1922
--Earliest time
1921
--Latest time
12/07/1922
Description
Fyrmastade motorskonare Madare ägdes av Gustaf Erikson 1929 - 1939.
Swedish

Technical description
900 ton d.w. Fartyget var utrustat med en Bolinder motor på 375 hk. Extra starkt byggd för fart i antarktiska farvatten. Förskeppet var förstärkt med grova bjälklag och dubbel bordläggning samt med halvrunda skyddsjärn över bogarna.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål


History

Fartyget sjösattes 1919 under namnet Syd-Georgia, under första åren ägdes hon av A/S Tönsbergs Hvalfangeri under namnet Teie. Överläts senare till A/S Kryolit Handelsbolag i Köpenhamn. Insattes i kryolitfarten mellan Grönland och Köpenhamn under namnet Fox III. Den ursprungliga ångmaskinen en 2-cyl J & C.G. Bolinders Mek. Verkstads Ab på 160 hk, byttes till en 3-cyl J.V. Svensson Avance råoljemotor på 375 hk. År 1928 såldes Fox III till Estland med hemort i Reval, samtidigt som namnet ändrades till Madare och en motor återinstallerades.
Gustaf Erikson köper fartyget 1929 och sätter in det på östersjö- och nordsjöfart. Madare skall ha varit ett bra, starkt och trivsamt fartyg enligt utsago från en av befälhavarna. Efter en kollision med det tyska ångfartyget Rudolph belades fartyget med kvarstad i Bremen och såldes på exekutiv auktion.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 544 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
544
Nettotonnasje [no]: 362 nettoregisterton [sv]

-Value
362
Längd över allt [sv]: 155´9 foot

-Value
155´9
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 34´6 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
34´6
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 16´1 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
16´1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Antal master [sv]: 4

-Value
4
Constructor
01/11/1919 ?
Byggd på Aerosköpings Treskibsvaerft, Aerosköbing , Danmark.

-Timespan
01/11/1919 ?

--Earliest time
01/11/1919
--Latest time
?
-Dating comment
Byggd på Aerosköpings Treskibsvaerft, Aerosköbing , Danmark.
Swedish
Delivered
1919

-Time
1919
Wrecked
1973
Upphuggs i Flensburg

-Time
1973
-Dating comment
Upphuggs i Flensburg
Swedish
Actors
Redare [sv] Gustaf Erikson (Rederi) [sv] 31/05/1929 - 31/12/1939

-Role
Swedish

-Actor
-Timespan
31/05/1929 - 31/12/1939
--Earliest time
31/05/1929
--Latest time
31/12/1939
Reference
Limnell, Bo: Gustaf Eriksons motordrivna fartyg (2018)
Swedish