Type av museum - fokus (KulturIT AS) [no]

Type av museum - fokus (norwegian bokmål), Typ av museum - inriktning (swedish)

Description

En lista med olika typer av inriktningar för museer och museiarenor [sv]

Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
Contact information
kulturnav@kulturit.no [sv]
18/09/2020 10:44:02
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/6607ce77-68d2-4725-98ed-a2ea0434dde8
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 60 hits.
Name
Type av museum - fokus
Norwegian bokmål

Typ av museum - inriktning
Swedish

Description
En lista med olika typer av inriktningar för museer och museiarenor
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View list
Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish

Contact information
kulturnav@kulturit.no
Swedish

Topic
Swedish