Description
Andreas Berner Ålin, född 1888-07-04 i Alnö, Västernorrlands län, död 12 februari 1949, Kongo, missionär. Före Ålin blev missionär arbetade han på sågverk. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:56:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/65e6695f-72da-407f-8f03-45b67db5763a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålin, Berner
Swedish

First name
Berner
Swedish

Last name
Åhlin, Ållin
Swedish

Alternative name
Åhlin, Berner, Ållin, B.
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Andreas Berner Ålin, född 1888-07-04 i Alnö, Västernorrlands län, död 12 februari 1949, Kongo, missionär. Före Ålin blev missionär arbetade han på sågverk.
Swedish

Birth
04/07/1888

-Time
04/07/1888
Death
12/02/1949

-Time
12/02/1949
Biography

Andreas Berner Ålin, född 1888-07-04 i Alnö, Västernorrlands län, död 12 februari 1949, Kongo, missionär. Före Ålin blev missionär arbetade han på sågverk. Berner genomgick bibelkurser 1907 och 1908 och studerade vid Missionsskolan 1913-1917. Han genomgick språkstudier i Paris 1922-1923. 1907-1908 var Ålin evangelist i Medelpad och 1908-1909 i Östergötland. Han var resepredikant i Medelpads ungdomsförbund 1910 och vikarierade som predikant i Haparanda hösten 1911 och sommaren 1912 samt predikade i Ångermanland 1912-1913. Ålin blev avskild i Stockholm 1917 och avreste till Kongo för första gången 1917. Under första perioden där, som varade till och med februari 1921, var Ålin stationerad i Mukimbungu, Brazzaville, Indo, Mossendjo. Han grundade missionstationen i Mossendjo. 1920-01-10 gifte sig Berner med Judit (Judith) vid Indo, Sibiti. Berners andra period som missionär varade juni 1923- nov 1926 i Loubetsi och Musana. Tredje perioden, 1929-1934 var Ålin stationerad i Loubetsi. Fjärde perioden varade 1936-1943 och den femte 1946-1949. Berner Ålin avled i Loubetsi, Kongo 1949-02-12. (sok.riksarkivet.se, läst 2017-07-03). De var verksamma vid missionsstationen Zanaga.

Swedish

Activity
Kongo-Kinshasa

-Place reference
Kongo-Kinshasa
--Place (text)
Kongo-Kinshasa
Swedish
Residence
Alnö

-Place reference
Alnö
--Place (text)
Alnö
Swedish
Carlotta-SMVK
1830448

-Id
1830448
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462400
-Id
021037462400
-System
DigitaltMuseum