Akselsen, Johannes Willy (1914 - 1985) [no]

Akselsen, Johannes Willy (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:43
13/08/2022 01:18:31
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/659950ac-bbf8-4f28-95ec-e6495bfe1892 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Akselsen, Johannes Willy
Norwegian bokmål

First name
Johannes Willy
Norwegian bokmål

Last name
Akselsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1914

-Time
1914
Death
1985

-Time
1985
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania 11.08.1914, død 22.10.1985. Sønn av kjøpmann Aksel Leonhard Hansen og Maren Andrea Johannssen, g. 1948 m. Marit Thora Gulbrandsen, datter av Dagny og Hans G., 1 datter. Utlært i Oslo hos Eckroll Stamsvig, sv.br. 1949, håndv.br. 1950, div. skoler, kurs og studiereiser samt tillitsverv. Overtok 1.1.1948 sammen med Alf H. Mathiesen, "Stamsvigs Atelier" i Oslo, som denne hadde startet i Bergen i 1901 og senere drevet i Ålesund og Bergen, og i Oslo fra 1921.

Virkested:
1948-0000: Oslo; Torggt. 8

Norwegian bokmål

Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
23

-Id
23
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004799

-Id
021036004799
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål