Salomon-Sörensen, Arnold (1887 - 1972) [sv]

Salomon-Sörensen, Arnold (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:51
11/07/2020 00:32:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/656d7c03-ab25-4df1-8b41-d0845f259ac7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Salomon-Sörensen, Arnold
Swedish

First name
Arnold
Swedish

Last name
Salomon-Sörensen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
16/01/1887 Malmö (Stad) [sv]

-Time
16/01/1887
-Place reference
--Place
Swedish
Death
-Time
28/01/1972
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Praktik hos byggmästare F Andersson i Malmö med flera.
Tekniska skolan i Köpenhamn.
Bygningstekniske skole vid Kunstakademiet och examen från Kunstakademiet i Köpenhamn 1917.

Verksamhet: Anställd hos Carl Westman vid Stockholms rådhus 1912, hos Martin Borch vid Nationalbankens om- och tillbyggnad i Köpenhamn 1916, hos Carl Westman i Stockholm 1917.
Egen verksamhet i Helsingborg från 1918.
Stadsarkitekt i Höganäs från 1935.

Andra uppdrag: Ledamot i hälsovårdsnämnden i Helsingborg.
Byggnadskonservator i Vikens, Arilds och Bjuvs municipalsamhälle.

Medlemskap: STF från 1918, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS från 1935, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Verk ett urval:
Sjömanshuset i Hälsingborg 1923.
AB Skånska Dagbladets tryckerilokaler i Malmö 1923.
Scandiabiografen i Malmö 1924.
Tennishallar för universitetet i Lund 1928.
Göteborgsbanken i Helsingborg 1928.
Wikingsbergs konstmuseum i Helsingborg 1929.
Psykiatrisk klinik, Lunds lasarett 1930.
Kraftstation i Laholm 1932.
Höganäsverken i Bjuv 1933.
Ramlösa brunns kontor 1933.
Embryolog institutionen, Lunds universitet, 1934.
Studenthem, Lund 1937.
Skånska brandförsäkringsinrättningens i Lund nybyggnad i Helsingborg 1935.
Skånska Dagbladets kontors- och bostadshus i Malmö 1937.
Prästgårdar i Kjellstorp 1920, i Norra Mellby 1929, i Skövde 1932 och i Raus 1936.
Bostadshus i Hälsingborg, Lund, Höganäs mm.
Sjukhus i Lund, Helsingborg, Örebro 1934-1936.
Församlingshus i Höganäs 1955.
Krematorium i Höganäs 1956.
Restaurant Druvan i Malmö.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 843. Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961. GHT 72.2.2. Förlags A - B Fournier (utgivare): Beskrivning över Hälsingborg med omnejd. Stockholm, 1936. Boklund, Harald (red): 100 blad svensk byggnadskonst. Malmö, 1923. Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
344

-Id
344
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077226
-Id
011034077226
-System
DigitaltMuseum