2874 Nytt NORDSINNEN (Poståpneri) [no]

2874 Nytt NORDSINNEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/65643882-45c7-4cc5-8e3c-3a99f373f17a | RDF/XML | JSON-LD
Name
2874 Nytt NORDSINNEN
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt NORDSINNEN
Norwegian bokmål

Establishment
20/01/1887 Nordre Land (Kommune) [no], ,

-Time
20/01/1887
-Place reference
Nordre Land (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1975

-Time
30/09/1975
Code
2874
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt NORDSINNEN poståpneri, på gården Svennes, i Nordre Land herred, Hadeland og Land fogderier, under Hønefoss posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887, i postruten Jevnaker -- Borgund. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.1.1901 lagt under Kristiania postkontor samtidig med åpningen av jernbanen mellom Grefsen og Røikenvik. Flyttet da til Tomtevolden. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NORDSINNI. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 2874 NORDSINNI, under Gjøvik postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1975. Ny postadresse: 2870 DOKKA. Sirk. 36, 29.9.1975.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2874)
Poståpnere/styrere:
Landh. Petter Gulbrandsen 1.7.1887.
Landh. L. A. Bergseng 19.4.1900.
Sigrid Nerødegaard 1.12.1901. Mulig ikke tiltrådt ,da Hanna Løvmoen er notert fra samme tid.
Smed Lars Nordby 26.2.1903 (f. 1852).
Handelsm. Nils A. Sagvik 1.11.1919 (f. 1890).
Nils M. Munkelien 18.4.1922.
Gudbrand Munkelien 15.6.1932 (f. 1905).
Sigrid Munkelien midlertidig fra 24.5.1945, fast 1.12.1947 (f. 1902).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 100,-, i 1894 kr 160,-, i 1901 kr 200,-, i 1904 kr 350,-, i 1911 kr 400,-, i 1913 kr 500,-, i 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/01/1887 30/09/1975

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/01/1887 30/09/1975
--Earliest time
20/01/1887
--Latest time
30/09/1975
DigitaltMuseum
021166440940

-Id
021166440940
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål