Hof kirke, Vestfold (Kirke) [no]

Other languages: Hof kirke, Vestfold (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Hof kirke ligger i Hof i Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark fylke. Den er bygget i mur, og har langplan med 210 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk fredet etter bestemmelsene i Kulturminneloven.

Kirken har rektangulært skip og noe kortere og smalere kor. Skip og kor har saltak. Sakristi er bygget til ved korets østende og dessuten et våpenhus i vest. Midt på skipets tak er det en takrytter med spiss hette. Korbuen har opprinnelig vært mindre enn den er nå, og vinduene på s...
Hof kirke ligger i Hof i Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark fylke. Den er bygget i mur, og har langplan med 210 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk fredet etter bestemmelsene i Kulturminneloven.

Kirken har rektangulært skip og noe kortere og smalere kor. Skip og kor har saltak. Sakristi er bygget til ved korets østende og dessuten et våpenhus i vest. Midt på skipets tak er det en takrytter med spiss hette. Korbuen har opprinnelig vært mindre enn den er nå, og vinduene på sydveggen har blitt utvidet og flere lagt til.

I kirken er det bevart et krusifiks i tidlig gotisk stil. Altertavle og prekestol i rensessanse-stil. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:54:07
02/03/2024 06:18:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6548c381-2751-45ed-863f-a6c7dc586ab5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hof kirke, Vestfold
Norwegian bokmål

Description
Hof kirke ligger i Hof i Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark fylke. Den er bygget i mur, og har langplan med 210 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk fredet etter bestemmelsene i Kulturminneloven.

Kirken har rektangulært skip og noe kortere og smalere kor. Skip og kor har saltak. Sakristi er bygget til ved korets østende og dessuten et våpenhus i vest. Midt på skipets tak er det en takrytter med spiss hette. Korbuen har opprinnelig vært mindre enn den er nå, og vinduene på sydveggen har blitt utvidet og flere lagt til.

I kirken er det bevart et krusifiks i tidlig gotisk stil. Altertavle og prekestol i rensessanse-stil.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1150.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

History

Kirken er bygd ca. 1150 og viet til Jomfru Maria. På 1600-tallet ble et sakristi bygget til ved korets østende og i 1815 et våpenhus i vest. Prekestolen i renessanse ble forært kirken i 1649. Altertavlen er sannsynligvis fra 1637.

På siste halvdel av 1600-tallet havnet Hof kirke og en rekke andre kirker i Vestfold innunder Jarlsberg grevskap. Da grevskapet havnet i pengeknipe på 1700-tallet ønsket greven å selge kirkene, og Hof kirke ble i 1776 kjøpt av sognets innbyggere for 900 riksdaler.

Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1150
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Holmestrand (Kommune) [no], Kirkebrekka 11, 3090 [no], Hof, Eidsfoss og Vassås sokn (04030703), Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kirkebrekka 11, 3090
Norwegian bokmål

-Place (text)
Hof, Eidsfoss og Vassås sokn (04030703), Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme
Norwegian bokmål
Præstegaarden (Gard) [no], 3802-241/195 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3802-241/195
Norwegian bokmål
Geodata
59.53954, 10.07988, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.53954
-Longitude (Easting)
10.07988
-Precision
5
Events
-Timespan
1150
--Earliest time
1150
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
071400101

-Id
071400101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
45

-Id
45
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84589-1

-Id
84589-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
163458152

-Id
163458152
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3802-241/195

-Id
3802-241/195
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212210431155
-Id
0212210431155
-System
DigitaltMuseum