Description
Motorkryssare [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
04/06/2018 13:33:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/64db4d62-8b28-4b71-80bf-2a305c8fe990 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ALAIZA
Swedish

Other name
FÅGEL BLÅ [sv] -

-Name
FÅGEL BLÅ
Swedish
JUNKER III [sv] -

-Name
JUNKER III
Swedish
LOUISE [sv] -

-Name
LOUISE
Swedish
Description
Motorkryssare
Swedish

Technical description
Material: Furu och mahogny
Motor: Ford diesel 2627, 150 hk (sedan 1995), ursprungligen satt en Andros 4 cyl 50 hk, efter 1935 hade den en Junker motkolvsmotor
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Swedish

History

Alaiza, en motorjakt byggd på Andrée & Rosenqvists varv, Åbo, Finland. Båten har en väldokumenterad historia – avseende ägare, sammanhang, namn, geografisk belägenhet. Inredningen på båten är välbevarad och av fin 1920-tals kvalitet. Ombyggnaderna av båten har genomfört vid flera tillfällen – och kan ses som en del i båtens historia.

Alaiza blev k-märkt av Statens maritima museer 2013

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 12,2 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
12,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 2,95 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
2,95
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Constructed by
Built
1921 Finland (Country), Åbo [sv],

-Timespan
1921

--Earliest time
1921
-Place reference
Finland (Country), Åbo [sv],
--Place

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

--Specified
Åbo
Swedish
Launched
1921 Finland (Country), Åbo [sv],

-Time
1921
-Place reference
Finland (Country), Åbo [sv],
--Place

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

--Specified
Åbo
Swedish
DigitaltMuseum
021176009737
-Id
021176009737
-System
DigitaltMuseum