3055 Nytt KROKSTADELVA (Poståpneri) [no]

3055 Nytt KROKSTADELVA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/64b71ceb-1ba9-4fdb-b12e-8b1ffeb52d2b | RDF/XML | JSON-LD
Name
3055 Nytt KROKSTADELVA
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt KROKSTADELVA
Norwegian bokmål

Establishment
01/02/1929 Nedre Eiker (Historisk kommune) [no], ,

-Time
01/02/1929
-Place reference
Nedre Eiker (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
3055
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt KROKSTADELVA poståpneri, i Nedre Eikers herred, Buskerud fylke, under Drammen postkontor, ble opprettet den 1.2.1929 for den post som kunne sendes til/fra stedet med ny bipostrute nr 1980 Drammen -- Krokstadelva.
Sirk. 49, 14.12.1928.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1979 ble status endret til postkontor B. Sirk. 2, 16.1.1979.

Postnr 3020 ble tatt i bruk fra 18.3.1968 og ble fra 1.4.1987 endret til postnr 3055.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3055 KROKSTADELVA tildelt postnr 3054.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne og oftest noe tykkere og ferre tverrstreker ble tilsendt ved opprettelsen.

(3020 / 3055)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Astrid Jensen, Tullit Paulsen og fru Borge (tidsrom er ukjent).
Bergljot Verrum (Wærner ?) 1.9.1934.
Ragnhild Uhl-Paulsen midlertidig tilsatt (tidsrom er ukjent).
Emma Nilsen 1.2.1939 (f. 1883).
Borghild Alme midlertidig fra 1.5.1944.
Anna Borge 1.7.1944 (f. 1897).
Karen Alme midleertidig under sykdom senere i 1944.
Frank Johnsen midlertidig under sykdom 15.11.1944--11.1.1946.
Anna Borge tilbake 11.1.1946 (f. 1897).
Edith Bakken (Berg Karlsen) midlertidig fra 1.2.1948.
Erling Eggen 1.2.1949 (f. 1911), med privatvikar Rolf Årvold under midlertidig sykdom fra samme tid.
Poståpner Helene Henriksen 1.11.1957 (f. 1906) til 1.12.1973.
Vikarer fra 1.12.1973.
Poststyrer Asbjørn Kåre Nilsen kst. 1.3.1974, fast 1.7.1982 (f. 1939).
Postmester (vikar) Karin Kvisten fra 1.1.1994.
Poststyrer Anne Marie Halvorsen 1.6.1998.
Postmester Aud Eriksen 8.1.2001.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/02/1929 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/02/1929 ?
--Earliest time
01/02/1929
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441011

-Id
021166441011
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål